За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Асоциирано членство

Асоцииранoто членство е напълно безплатно, като членовете имат право да присъстват на заседанията на Общото събрание, да бъдат информирани за дейността на Сдружението, както и да се ползват от материалната база на Сдружението.

Асоциираните членове получават напълно безплатно пълни правни консултации по техни проблеми и въпроси свързани със закона за движение по пътищата.

За повече подробности свързани с ползите от членство в съюза можете да прочетете тук.

Вижте още: