За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075

Учебна база

5 учебни центъра и 8 учебни зали в гр. София

Полигон