За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

0882 821 079
0882 820 900
0889 724 300

Учебна база

3 учебни зали в гр. София

Полигон