За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Допълнително теоретично обучение

Отличниците на България !
Завършили сте 12 клас през 2020г.?  

Имате успех на дипломата над 5.00?  
Искате Шофьорска книжка?  

Участвайте в нашата инициатива 
и вземете Вашата Награда!
НАГРАДАТА: 

1000 ШОФЬОРСКИ КУРСА 
КАТЕГОРИЯ "B"

Наградата включва: 

БЕЗПЛАТНО !!! 
40 часа теоретично обучение 
31 часа практическо обучение 

УЧЕБНИ АВТОМОБИЛИ 
VW GOLF 7 
 
 

Заплащате единствено 4 изпита (240лв) и 60лв. административна такса, общо 300 лв.

 
Инициативата е организирана от "БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН СЪЮЗ" и се осъществява със съдействието на партньорски учебни центрове.
Oбученията се провеждат само в гр. София

Вижте още: