За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Други обучения предлагани чрез Български автомобилен съюз

ПРОМОЦИЯ само за Нормален вид курс на супер цени


Категория - B                  - цена  - 500 лева

Необходими документи за записване 

•  копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
•  снимка размер 3см х 4 см - паспортен формат;
•  лична карта (двустранно); 

Всички разходи, без скрити такси !

 

ШОФЬОРСКИ КУРС - Категория - B

цялото обучение за категория " В " включва:

 40 часа теоретично обучение включва:

правоспособен преподавател по теория

- теоретична зала за обучение

- мултимедия, учебни материали

- оборудване - столове, бюра

- климатизация

- техническа поддръжка

- административен секретар

 

31 часа практическо обучение включва

 

- всеки учебен час по практика е общо 50 минути,

- 5 минути инструктаж преди започване на часа

- 40 минути управление и маневриране с автомобила

- 5 минути разбор на изминалия учебен час

- правоспособен преподавател по практическо обучение

- лицензиран учебен автомобил оборудван с допълнителни педали 

- гориво за автомобила за всички учебни часове

- автосервизна поддръжка на автомобила

- автомивка - ежедневно почистване

- постоянно GPS позициониране на автомобила

- застраховка Гражданска отговорност

- застраховка на местата в автомобила

- застраховка Каско

- амортизация

- учебна площадка (полигон)

 

 60 лв.  - вътрешен изпит теория

             - материали за изпита

             - учебна зала, изпитващ преподавател

             - документация

             - техническо обслужване

60 лв. - вътрешен изпит практика,

            - автомобил, гориво, инструктор, изпитващ

            - документация

            - техническо обслужване

 60 лв. - официален изпит по теория пред ДАИ включва:

            - Държавна такса за допускане до изпит 

            - Банкови такси за превод

            - Ваучер за изпит по теория пред ДАИ

            - Такса за доставка на ваучер

            - Изготвяне и обработката на необходимите документи

        

60 лв. - официален изпит по практика / кормуване пред ДАИ включва:

           - Държавна такса за допускане до изпит

           - Банкови такси за превод

           - Ваучер за изпит по теория пред ДАИ

           - Такса за доставка на ваучер

           - Учебен автомобил - извънреден час

           - Гориво, амортизация, консумативи

           - Инструктор - извънреден час

           - Изготвяне и обработката на необходимите документи

           - Застраховки

60 лв. - Административна обработка

 

Изброените по долу суми се заплащат отделно !

 

10 лв. - Ваучер за явяване на изпит пред ДАИ (теория, практика)

20 лв. - Такса ДАИ индивидуално явяване на изпит по теория

20 лв. - Такса ДАИ изпит практика в комисия на ДАИ 

 

След като завършите обучението си и положите успешно вашите изпити следва:

 

  75 лв.  - курс за първа долекарска помощ заплаща се и се провежда в

                Български червен кръст 

 25 лв  - такса за издаване на СУМПС заплаща се в Пътна Полиция - КАТ

               таксата може да е и по висока ако искате експресна услуга 

 

И вече сте правоспособни водачи на МПС ....... :))) 

 

За Eкспресен курс се доплаща 300 лева.

 

Цена за 1 практически час (50мин.)    - 30 лв. 

Цена за пакет 6 часа   - 28 лв. - общо 168 лв.

Цена за пакет 10 часа - 27 лв. - общо 270 лв.

Цена за пакет 20 часа - 26 лв. - общо 520 лв.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Курс за лица с отнета правоспособност

Цена 500 лв.

Курс категория "B" за лица с отнета правоспособност по реда на чл. 157 от ЗДП.

изпитните такси 

60 лв.  - вътрешен изпит теория

             - материали за изпита

             - зала, изпитващ

             - документация

             - обслужване

 60 лв. - официален изпит по теория пред ДАИ,

            - Ваучер на курсиста

            - такса за изпита, банкова такса,

            - документация, обслужване.

60 лв. - официален изпит по практика / кормуване пред ДАИ,

            - такса за изпита,банкова такса, учебен автомобил,

            - гориво,инструктор, документация,обслужване

Експресно за 6 дни или за 14 дни

Обучението се състои от теоретични занятия 36 учебни часа и вътрешен теоретичен изпит. Практическо обучение / курмуване не се провежда по наредба 37/2002.

 

Обучението започва всяка четна седмица при група от минимум 6 човека.

 

--------------------------

Опреснителен курс по кормуване за категория "B"

Ако имате книжка за управление на автомобил категория "B", но не сте практикували отдавна, или просто не се чувствате достатъчно сигурни зад волана, Български автомобилен съюз чрез партньорските школи Ви предлага опреснителен курс включващ кормуване в различни пътни условия, паркиране и движение на заден ход и запознаване с последните промени на ЗДВП. Цената на един учебен час е 30 лв.

--------------------------

 

таксите за изпити се заплащат се заплащат при започване на нова група, наведнъж или на два пъти. 

Ние от Български автомобилен съюз Ви обещаваме, че каквото и превозно средство да изберете, професионалните ни съвети ще бъдат еднакво полезни.

Вижте още: