За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075

Други обучения предлагани чрез Български автомобилен съюз

ПРОМОЦИЯ само за Нормален вид курс на супер цени

Категория - A          - цена за всяка категория- 260 лева

Категория - B, B+E,          - цена за всяка категория - 260 лева
Категория - В автоматик  - цена за всяка категория - 260 лева
Категория - C, C+E           - цена за всяка категория - 260 лева


ВЕЧЕ ИМАМЕ УДОБНИ КУРСОВЕ В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ 

обучавате се само в почивните дни :) 
 
 

Необходими документи за записване 

•  копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
•  снимка размер 3см х 4 см - паспортен формат;
•  лична карта (двустранно);

 

•  Свидетелство за управление на МПС кат. В когато искате да се запишете за следните категории: за А, А1, /не държат изпит теория/, С, С+Е;

 

Всички разходи, без скрити такси !

 

ШОФЬОРСКИ КУРС - Категория - B, B+E, вече и на Автоматик 

цялото обучение за категория " В " включва:

 40 часа теоретично обучение включва:

правоспособен преподавател по теория

- теоретична зала за обучение

- мултимедия, проектор, екран, учебни материали

- оборудване - столове, бюра

- климатизация

- техническа поддръжка

- административен секретар

 

31 часа практическо обучение включва

 

- всеки учебен час по практика е общо 50 минути,

- 5 минути инструктаж преди започване на часа

- 40 минути управление и маневриране с автомобила

- 5 минути разбор на изминалия учебен час

- правоспособен преподавател по практическо обучение

- лицензиран учебен автомобил оборудван с допълнителни педали 

- гориво за автомобила за всички учебни часове

- автосервизна поддръжка на автомобила

- автомивка - ежедневно почистване

- постоянно GPS позициониране на автомобила

- застраховка Гражданска отговорност

- застраховка на местата в автомобила

- застраховка Каско

- амортизация

- полигон

 60 лв.  - вътрешен изпит теория

             - материали за изпита

             - учебна зала, изпитващ преподавател

             - документация

             - техническо обслужване

60 лв. - вътрешен изпит практика,

            - автомобил, гориво, инструктор, изпитващ

            - документация

            - техническо обслужване

 60 лв. - официален изпит по теория пред ДАИ включва:

            - Държавна такса за допускане до изпит 

            - Банкови такси за превод

            - Ваучер за изпит по теория пред ДАИ

            - Такса за доставка на ваучер

            - Изготвяне и обработката на необходимите документи

            - Допълнителен час за провеждане на изпита

60 лв. - официален изпит по практика / кормуване пред ДАИ включва:

           - Държавна такса за допускане до изпит

           - Банкови такси за превод

           - Ваучер за изпит по теория пред ДАИ

           - Такса за доставка на ваучер

           - Учебен автомобил - извънреден час

           - Гориво, амортизация, консумативи

           - Инструктор - извънреден час

           - Изготвяне и обработката на необходимите документи

           - Застраховки

 

След като завършите обучението си и положите успешно вашите изпити следва:

  44 лв.  - курс за първа долекарска помощ заплаща се и се провежда в

                Български червен кръст 

 25 лв  - такса за издаване на СУМПС заплаща се в Пътна Полиция - КАТ

               таксата може да е и по висока ако искате експресна услуга 

 

И вече сте правоспособни водачи на МПС ....... :))) 

 

За Eкспресен курс се доплаща 60 лева.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Категория “В+Е”

Курсът включва практическа подготовка. Управлението се провежда на полигон, в населено и извън населено място.

За да започнете курса за категория “В+Е” се изискват:
–  Свидетелство за управление категория “B”
–  Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
–  Копие на лична карта;
–  Паспортна снимка.

Обучението е практическо. Изпитът се състои от 2 части:
– полигон – изпълнение на елементи.
– практическа – управление на автомобил с ремарке в градски условия.

 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Категория - A, A1  

Категория А1

Категория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,1 kW/kg .

Изисквания:

  • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва:
  • Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.
 

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
 1. Снимка
 2. Копие от лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части
– теоретично и практическо обучение . Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се  решават  3 изпитни листовки с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. След успешното полагане на вътрешния изпит, кандидата се явява в учебения център за изпит пред ДАИ. Условията за успешно преминаване са същите.

– При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидата не подлежи на изпит по теория.

 Практическото обучение включва  20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Изпит за категория А1 :

 • Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А2

 Категория А2  дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg .

Изисквания:

 • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
 • Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

 

Необходими документи:

 1. Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
 2. Копие от лична карта
 3. Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части теоретично и практическо обучение:

Теоретично обучение:

 • При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • За лица, които не притежават  правоспособност от категория В  – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

 •  Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

 Изпит за категория А2 :

 • Изпита за категория А2 се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ; /ако не притежава категория В/
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След упешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А:

 Категория А дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

 Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:

 •  Теоретично обучение:
 • при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

  • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
  • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
  • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 

Изпит за категория А:

  • Изпита за категория А се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В.
  • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.
 

Необходими документи:

 1.     Копие на лична карта
 2.     Копие на диплома;
 3.     Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.
 4.     Снимка.

Продължителност на курса за категория „А“ е около 20 дни.

60 лв. - вътрешен изпит практика - полигон и градско кормуване

           - Учебен мотор - извънреден кормилен час

           - Гориво, амортизация, консумативи

           - Инструктор - извънреден час

           - Изготвяне и обработката на необходимите документи

           - Застраховки

 

60 лв. - официален изпит по практика / кормуване пред ДАИ включва:

           - Полигон и градско кормуване

           - Държавна такса за допускане до изпит

           - Банкови такси за превод

           - Ваучер за изпит по практика пред ДАИ

           - Учебен мотор - извънреден час

           - Гориво, амортизация, консумативи

           - Инструктор - извънреден час

           - Изготвяне и обработката на необходимите документи

           - Застраховки

------------------------------------------------

Категория “С"

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и завършен курс за категория “В”.
Необходими документи:
–  Копие на шофьорска книжка;
–  Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
–  Психо;
–  Две паспортни снимки.

 • Теоретично обучение – ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”, с продължителност 14 учебни часа
 • Практическо обучение – 20 учебни часа управление на автомобил.

--------------------------------------------------------------------------------

Категория “С+Е”

Шофьорската книжка за  позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг.

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и  една година след завършен курс за категория “C”.

Необходими документи:

–  Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
–  Копие от свидетелство за управление на МПС
–  Копие на лична карта
–  Две паспортни снимки.

- Справка от КАТ за наложени административни наказания (по местоотчет на водача).

Курсът за придобиване на правоспособност категория „СЕ” е разделен на две части:

 • Теоретично обучение – “Ремаркета и системи за прикачване”,  4 учебни часа
 • Практическо обучение – 16 учебни часа управление

------------------------------------------------

Категория “D”  

Шофьорската книжка за категория “D” позволява управление на автомобили, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане /микробус, автобус/ .

–  За да започнете курса за категория „D”, се изискват навършени 24 години.
–  Две години след завършен курс за категория “C”;
–  Психо;
–  Две паспортни снимки;
–  Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование.

 • Теоретичното обучение – „Превоз на пътници“, 6 учебни часа;
 • Практическо обучение – 16 учебни часа управление на автобус

-------------------------------------------------------------------------

Курс за лица с отнета правоспособност

Цена 150 лв.

Курс категория "B" за лица с отнета правоспособност по реда на чл. 157 от ЗДП.

изпитните такси 

60 лв.  - вътрешен изпит теория

             - материали за изпита

             - зала, изпитващ

             - документация

             - обслужване

 60 лв. - официален изпит по теория пред ДАИ,

            - Ваучер на курсиста

            - такса за изпита, банкова такса,

            - документация, обслужване.

60 лв. - официален изпит по практика / кормуване пред ДАИ,

            - такса за изпита,банкова такса, учебен автомобил,

            - гориво,инструктор, документация,обслужване

Експресно за 6 дни или за 14 дни

Обучението се състои от теоретични занятия 36 учебни часа и вътрешен теоретичен изпит. Практическо обучение / курмуване не се провежда по наредба 37/2002.

 

Обучението започва всяка четна седмица при група от минимум 6 човека.

 

--------------------------

Опреснителен курс по кормуване за категория "B"

Ако имате книжка за управление на автомобил категория "B", но не сте практикували отдавна, или просто не се чувствате достатъчно сигурни зад волана, Български автомобилен съюз чрез партньорските школи Ви предлага опреснителен курс включващ кормуване в различни пътни условия, паркиране и движение на заден ход и запознаване с последните промени на ЗДВП. Цената на един учебен час е 25 лв.

--------------------------

БАНКОВА СМЕТКА 
IBAN: UNCRBGSF
BG09UNCR70001519330502
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

--------------------------

таксите за изпити се заплащат се заплащат при започване на нова група, наведнъж или на два пъти. 

Ние от Български автомобилен съюз Ви обещаваме, че каквото и превозно средство да изберете, професионалните ни съвети ще бъдат еднакво полезни.

Вижте още: