За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Задължително теоретично обучение

Задължителното теоретично обучение е в рамките на 40 часа и се извършва по учебна документация на Министерство на образованието и включва теми свързани с изучаване на Закона за движение по пътищата(ЗДП), Правилника за неговото приложение и изучаване устройството на автомобила.

36 часа са предвидени за изучаване на ЗДП и Правилника за неговото приложение, а през останалите 4 часа ще имате възможност да се запознаете с устройството на автомобила.

Вижте конспектите на държавни модули:

теоретично обучение 1 и теоретично обучение 2


Вие имате право да пропуснете не повече от 12 учебни часа за времето на обучението си.

Ние от Български автомобилен съюз Ви съветваме, не подценявайте теоретичната си подготовка и не отсъствайте.

Вижте още: