За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075

Запознай се с обучението

Когато се говори за превенция на нарушенията на Закона за движение по пътищата, в повечето случаи се има предвид превенция чрез глоби. Когато ние, от Български автомобилен съюз говорим за превенция, имаме предвид пълноценно обучение за максимални знания.

Проектът стартира чрез партньорските на Български автомобилен съюз школи за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.