За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Изпити

Как ще разбера дали съм готов за полагане на теоретичен изпит пред ДАИ?

За да се явите на теоретичен изпит пред ДАИ, Вие трябва да издържите вътрешен теоретичен изпит.

Можете да се явите на теоретичен изпит пред ДАИ не по-рано от един месец преди навършване на пълнолетие - 18 г.

Ние от Български автомобилен съюз обещаваме винаги да бъдем обективни с Вас.

Как ще разбера дали съм готов за полагане на изпит по кормуване пред ДАИ?

След като завърши задължителното практическо обучение от 31 часа, се провежда вътрешен изпит за оценка на придобитите от Вас умения и навици за безопасно управление на автомобил в градски условия.

При успешно издържане на този изпит, Ви се издава удостоверение за допускане до практически изпит пред ДАИ.

При неуспешно положен първи вътрешен изпит по управление на автомобила, Вие сте длъжен да вземете 4 допълнителни часа по кормуване и отново да се явите на вътрешен изпит.

При неуспешно положен втори вътрешен изпит се препоръчва допълнително обучение, като броят на учебните часове се определя от преподавателя провел вътрешния изпит.

На Вас може да Ви бъде издадено удостоверение за допускане до практически изпит и ако Вие не желаете да преминете препоръчаното допълнително обучение. В този случай в удостоверението се отбелязва, че не сте издържал вътрешния изпит.

Можете да се явите на практически изпит само след успешно издържан теоритичен изпит пред ДАИ и след навършване на 18 годишна възраст.

Ние от Български автомобилен съюз сме сигурни, че ще сте максимално добре подготвени.

Вижте още: