За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Изпитни резултати

Категория Дата Изпит
  Дата КурсистКатегория Изпит
  02.04.2013   ИВАН СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ  B   Взет
  02.04.2013   ДАВИД ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ  B   Взет
  02.04.2013   ДОЧО ИСКРОВ ДОЧЕВ  B   Взет
  02.04.2013   НИКОЛИНА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА  B   Взет
  02.04.2013   ГЕОРГИ ИВОВ ДИМИТРОВ  B   Взет
  02.04.2013   КРИСТИАНА ВАЛЕРИЕВА КОВАНОВА  B   Взет
  02.04.2013   ИБРЯМ ХАСАНОВ ХАМЗОВ  B   Взет
  02.04.2013   ТИХОМИР НИКОЛОВ РАЙКОВ  B   Взет
  02.04.2013   АТАНАС АСЕНОВ МИЛАНОВ  B   Взет
  02.04.2013   ЕМИЛ ЕМИЛОВ РАЙКОВ  B   Взет
  02.04.2013   ВЪЛКАНА ИВАНОВА НАЛБАНТОВА  B   Взет
  02.04.2013   ВАСИЛ СТОИЛОВ СТАНИН  B   Взет
  02.04.2013   АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ГРОЗДАНОВ  B   Взет
  02.04.2013   РАЙНА БОЯНОВА ДЖУРОВА  B   Взет
  02.04.2013   РАМАДАН РАМАДАНОВ ТАИРОВ  B   Взет
  02.04.2013   ЦВЕТЕЛИНА МИЛАНОВА ДОБРЕВА  B   Взет
  02.04.2013   КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГОЕВА  B   Взет
  02.04.2013   ДИАН ВЪЛЧЕВ БОЮКЛИЕВ  B   Взет
  02.04.2013   АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВ МЛАДЕНОВ  B   Взет
  02.04.2013   ФИЛИП СВЕТЛИНОВ ХРИСТОВ  B   Взет
  01.04.2013   МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ НЕСТОРОВ  B   Взет
  01.04.2013   МИХАЕЛА РАДОСЛАВОВА РУСЕВА  B   Взет
  01.04.2013   АЛЕКСАНДРИНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА  B   Взет
  01.04.2013   СВЕТЛИН КОСТАДИНОВ МАНОВ  B   Взет
  01.04.2013   АСЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ  B   Взет
  01.04.2013   ТОМАС ХОА ФАМ  B   Взет
  01.04.2013   ЯНА ПЛАМЕНОВА КАЗАКОВА  B   Взет
  01.04.2013   МИРЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ИЛИЕВА  B   Взет
  01.04.2013   ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА  B   Взет
  26.03.2013   ЦВЕТИСЛАВА ТОШКОВА ДИЧЕВА  B   Взет
 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30