За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075

Изпитни резултати

Категория Дата Изпит
  Дата КурсистКатегория Изпит
  02.04.2013   ИВАН СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ  B   Взет
  02.04.2013   ДАВИД ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ  B   Взет
  02.04.2013   ДОЧО ИСКРОВ ДОЧЕВ  B   Взет
  02.04.2013   НИКОЛИНА ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА  B   Взет
  02.04.2013   ГЕОРГИ ИВОВ ДИМИТРОВ  B   Взет
  02.04.2013   КРИСТИАНА ВАЛЕРИЕВА КОВАНОВА  B   Взет
  02.04.2013   ИБРЯМ ХАСАНОВ ХАМЗОВ  B   Взет
  02.04.2013   ТИХОМИР НИКОЛОВ РАЙКОВ  B   Взет
  02.04.2013   АТАНАС АСЕНОВ МИЛАНОВ  B   Взет
  02.04.2013   ЕМИЛ ЕМИЛОВ РАЙКОВ  B   Взет
  02.04.2013   ВЪЛКАНА ИВАНОВА НАЛБАНТОВА  B   Взет
  02.04.2013   ВАСИЛ СТОИЛОВ СТАНИН  B   Взет
  02.04.2013   АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ГРОЗДАНОВ  B   Взет
  02.04.2013   РАЙНА БОЯНОВА ДЖУРОВА  B   Взет
  02.04.2013   РАМАДАН РАМАДАНОВ ТАИРОВ  B   Взет
  02.04.2013   ЦВЕТЕЛИНА МИЛАНОВА ДОБРЕВА  B   Взет
  02.04.2013   КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГОЕВА  B   Взет
  02.04.2013   ДИАН ВЪЛЧЕВ БОЮКЛИЕВ  B   Взет
  02.04.2013   АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВ МЛАДЕНОВ  B   Взет
  02.04.2013   ФИЛИП СВЕТЛИНОВ ХРИСТОВ  B   Взет
  01.04.2013   МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ НЕСТОРОВ  B   Взет
  01.04.2013   МИХАЕЛА РАДОСЛАВОВА РУСЕВА  B   Взет
  01.04.2013   АЛЕКСАНДРИНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА  B   Взет
  01.04.2013   СВЕТЛИН КОСТАДИНОВ МАНОВ  B   Взет
  01.04.2013   АСЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ  B   Взет
  01.04.2013   ТОМАС ХОА ФАМ  B   Взет
  01.04.2013   ЯНА ПЛАМЕНОВА КАЗАКОВА  B   Взет
  01.04.2013   МИРЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ИЛИЕВА  B   Взет
  01.04.2013   ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА  B   Взет
  26.03.2013   ЦВЕТИСЛАВА ТОШКОВА ДИЧЕВА  B   Взет
 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30