За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

0882 821 079
0882 820 900
0889 724 300

Онлайн регистрация

Кормуването може да започва от избрано от вас място

Избери учебен център


Учебен център Плиска - Лекции по теория: 08:00, 11:30, 14:40, 18:00, 18:30
Учебен център МОЛ СОФИЯ - Лекции по теория: 09:00, 14:40, 18:00