За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Онлайн регистрация

Ако не се зареди страницата за онлайн регистрация с Google Chromе,
опитайте с друг браузер : Safari, Mozila Firefox или Opera.

Учебен център Плиска - Лекции по теория: от 18:00 ч. до 20:00 ч.