За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075

Онлайн регистрация

Кормуването може да започва от избрано от вас място

Избери учебен център


Учебен център Надежда - Лекции по теория: 08:00, 09:00, 14:30, 18:00, 18:30
Учебен център Плиска - Лекции по теория: 08:00, 11:30, 14:40, 18:00, 18:30
Учебен център МОЛ СОФИЯ - Лекции по теория: 09:00, 14:40, 18:00
Учебен център Студентски град - Лекции по теория: 08:00, 11:30, 14:40, 18:00, 18:30
Учебен център Младост - Лекции по теория: 08:00, 11:30, 14:40, 18:00, 18:30