За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Полезна информация

Какви документи са ми необходими за да се явя на изпит пред ДАИ?

Можете да се явите на практически изпит след навършване на 18 годишна възраст.

За изпит пред ДАИ трябва да носите:

  • лична карта;
  • син химикал;

Какво да правя след като положа успешно изпитите пред ДАИ?

Ще получите от нас оригиналите на Удостоверенията за допускане до теоретичен и практически изпити.Ще преминете еднодневен курс към БЧК за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП.

Ако при подаване на документи за издаване на свидетелство за управление на МПС, са минали повече от 6 месеца от издаването на последния документ за самоличност, е необходимо да попълните "Заявление за издаване на документ за самоличност" с поставена на него актуална снимка.

Какво ми е нужно за да си взема свидетелството от КАТ?

За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС са Ви необходими:

  • документ за самоличност по ЗБДС;
  • документ за платена такса;
  • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК;
  • удостоверение за допускане до теоретичен изпит;
  • удостоверение за допускане до практически изпит;
  • удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;
  • свидетелство за завършено минимум основно образование;

Какво се случва, ако теоретическият ми изпит пред ДАИ е неуспешен?

Ако полагането на теоретичен изпит е неуспешно, Вие можете да се явите отново, след повторно заплащане на таксата за изпита.

Какво се случва, ако практическият ми изпит пред ДАИ е неуспешен?

По нормативна уредба, Вие трябва да преминете допълнително минимум 4 учебни часа по управление на автомобил, преди да получите правото да положите изпита отново, като отново се заплаща изпитната такса.

Колко пъти мога да се явявам на изпити пред ДАИ?

Няма ограничение в броя изпити, на които можете да се явите.

Вижте още: