За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Полигон

Установихме, че на голяма част от завършилите обучението си млади водачи на МПС им липсват елементарни технически умения за водене на автомобил в градска среда. Именно поради този факт решихме да върнем полигона като форма на обучение. Учебния център разполага с полигон, в рамките, на който ще имате възможност да отработите първоначалните си умения по контрол и управление на автомобила. Заедно с Вашия инструктор ще се запознаете с теми като:

  • външен оглед на автомобила;
  • запознаване с органи за управление;
  • потегляне и спиране;
  • леви, десни, обратни завои;
  • потегляне при наклон;
  • паркиране напред и назад – успоредно на пътя;
  • паркиране напред и назад на разчертан паркинг;
  • движение назад;
  • движение в тясно пространство;
  • както и много други полезни за Вас техники;

Това са изключително полезни умения, които само ще Ви улеснят в реална пътна обстановка. Полигонът се намира в непосредствена близост до учебните зали.

Ние от Български автомобилен съюз сме сигурни, че обучението на полигон е важната първа стъпка за вас.

 

 

Вижте още: