За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075

Екип учебна дейност

УЧЕБНИ АВТОМОБИЛИ 

 

 

VW GOLF 7, model 2015 

VW GOLF 4                      

VW GOLF 4 автоматик