За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

0882 821 079
0882 820 900
0889 724 300

Екип учебна дейност

УЧЕБНИ АВТОМОБИЛИ 

 

 

VW GOLF 7, model 2015 

VW GOLF 4                      

VW GOLF 4 автоматик