За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075


Изпити по теория

 

 

Легенда:

  • Оценка - да: изпита е преминат успешно;
  • Оценка - не: изпита не е преминат;

* Изчисления процент е на база резултати от теоретични изпити пред ДАИ