За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите…

На телефони…

02 441 4402
0882 821 079
0882 820 812
0885 196 075

Резултати от изпитите по теория пред ДАИ

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ" - СОФИЯ

 

26.09.2011 г.

 

ОО“КД-ДАИ“-СОФИЯ

ПРОТОКОЛ № 5289 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БГ ГЛОБАЛ КОНСУЛТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЛАДЕН СЛАВЕВ РАЕВ

да

1

 

2

НАДЕЖДА ТАШЕВА ТАШЕВА

да

1

 

3

ВИКТОР АНТОНОВ МАНИН

да

1

 

4

МАРЧЕЛО ЕВЛОГИЕВ ЕВЛОГИЕВ

да

1

 

5

ТОМА ИВОВ ЩИЛИЯНОВ

да

1

 

6

МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

да

1

 

7

СИМЕОН НЕНОВ НЕНОВ

да

1

 

8

ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА СТЕФАНОВА

да

1

 

9

ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА КИРОВА

да

1

 

10

МИЛЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА

да

1

 

11

ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

да

1

 

12

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ТАНЕВ

да

1

 

13

ЙОАНА ЦВЕТАНОВА ПОПОВА

да

1

 

14

КАЛОЯН КОНСТАНТИНОВ КОЗЕЛОВ

 

1

НЕДОПУСНАТ

15

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

да

1

 

16

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5290 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БГ ГЛОБАЛ КОНСУЛТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛА ГАЛЕН ГАТЕВА

да

1

 

2

ТЕМЕНУЖКА ЛЮБЕНОВА ДОНКОВА

да

1

 

3

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЗАГОРОВА

да

1

 

4

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

да

1

 

5

СЛАВИ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ

да

1

 

6

КРИСТИНА СЕРГЕЕВА НОЧЕВА

не

1

 

7

СИЛВИЯ ВИКТОРОВА МАРИНОВА

не

1

 

8

РАЙНА БОЯНОВА БОЯНОВА

да

1

 

9

МАГДАЛИНА ПЕТЬОВА РАНГЕЛОВА

да

1

 

10

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

да

1

 

11

ДЕНИЗ ОМЕР ФАРУК ОЗДЕМИР

не

1

 

12

АХМЕД ИСМАИЛ АЛ-МАХАМИД

да

1

 

13

ПЕПА ДИМИТРОВА ЛАКОВА

да

1

 

14

ТРАЯНА ВИЧЕВА ВАНЕВА

да

1

 

15

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА МИНЧЕВА

да

1

 

16

КАТРИН ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5268 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТАНОЙЧЕВ И СИН" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "НИВЕМА КАР" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

не

1

 

2

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

не

1

 

3

КРИСТИЯН ХАЙРАБЕД ХАЙРАБЕДЯН

да

1

 

4

ХЮСЕИН НАЗМИ ГЬОЧ

не

1

 

5

БИЛЯНА КРАСИМИРОВА НЕДЕЛЧЕВА

да

1

 

6

НИСАН ХУШАБА НИСАН

да

1

 

7

БОРИС ПЛАМЕНОВ МАРКОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

8

НЕЛИ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

не

1

 

9

МАРТИН ВАЛЕРИЕВ КИРИЛОВ

не

1

 

10

РАЛИЦА ЮРИ ЙОТОВА

да

1

 

11

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

1

ЧЛ. 157-НЕ СЕ ЯВИЛ

12

АТАНАС ЧАВДАРОВ ЧАНЧЕВ

да

1

ЧЛ. 157

13

БОРЯНА МАРИОВА ПЕТРОВА

не

2

 

14

ВАСИЛ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛОЗАНОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5269 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ M

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТАНОЙЧЕВ И СИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЪЧЕЗАР МЛАДЕНОВ ГРУНЕВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5270 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ММ МАНОВ 09" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВИКИНГ 2003" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

не

1

 

2

ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА

не

1

 

3

АНТОН МИЛИЯНОВ РАДУЛОВ

не

1

 

4

ВИОЛЕТА СЛАВЯНОВА СТАНКОВА

да

1

 

5

СТЕФКА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

не

1

 

6

ЖУЛИЕ РУШЕН РИЗА

не

2

 

7

ЮЛИАНА ПЕТКОВА ЕЛЕНКОВА

не

2

 

8

НАДЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

да

2

 

9

ВЕСЕЛКА ЕВГЕНИЕВА ДЕНКОВА

да

2

 

10

НАДЕЖДА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА

да

2

 

11

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

да

2

 

12

ЛАДА ТОДОРОВА ЯНКОВА

 

2

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5271 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОЯН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5272 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТЕЛТ 2002" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗДРАВКО АТАНАСОВ СТОЕВ

да

1

 

2

ВАЛЕНТИНА МИНЧЕВА САВИНОВА

да

1

 

3

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ПАНЧЕВ

да

1

 

4

ВИКТОР СТЕФАНОВ ЛОЗАНОВ

не

1

 

5

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ

да

1

 

6

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БЪРЛАТОВ

да

1

 

7

ХРИСТО ВЕЛКОВ БАНОВ

да

1

 

8

МАРИО КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ

да

1

 

9

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5273 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТЕЛТ 2002" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОРИ 11" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВЕСПА - 49" ЕООД

4. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД

5. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ИЗГРЕВ - ЯНЧО ТОДОРОВ"

6. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "НИВАЛ - ЦВЕТАН ВИТАНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАЛИЦА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА

не

1

 

2

ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА

да

1

 

3

БИСЕР РУМЕНОВ ГОВЕДАРСКИ

да

1

 

4

ОРЛИН МИЛКОВ ВАСИЛЕВ

да

1

 

5

СИМОНА БОРИСЛАВОВА МАЗНИЧКА

не

2

 

6

ДОНА ПЛАМЕН ЧЕРНЕВА

да

2

 

7

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

да

2

 

8

МОНИКА КОНСТАНТИНОВА ТОДОРОВА

да

2

 

9

МАРИО ЙОРДАНОВ ДОЦИН

да

2

 

10

ИЛИЯН НЕНЧЕВ ИЛИЕВ

да

2

 

11

ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ АНГЕЛОВ

да

2

 

12

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ СТОЕВ

да

3

 

13

ХРИСТИЯН ИВАЙЛОВ БОЖИЛОВ

не

4

 

14

РАЙНА РУМЕНОВА САВОВА

не

5

 

15

ЛИАНА ЛАЗАРОВА ГАНЕВА

не

5

 

16

АНТОНИО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

не

6

 

ПРОТОКОЛ № 5274 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ D

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВО ХРИСТОВ ТИШАНСКИ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5275 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РУЛАН" ООД - КЛОН СОФИЯ

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АДИ - ДРАЙВ" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ФАНИ ХРИСТОВА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОСИЦА ОГНЯНОВА ГАНЧЕВА

да

1

 

2

ГАЛИНА ГАТЕВА ЕМАНУИЛОВА

да

1

 

3

ГЕОРГИ КОСТОВ СТОЯНОВ

не

1

 

4

ЕЛИЦА ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА

да

1

 

5

КРИСТИНА РУМЕНОВА ЦВЕТКОВА

да

1

 

6

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ

не

1

 

7

ХРИСТО ХРИСТОВ ТОШЕВ

не

1

 

8

МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА МИНЕВА

не

1

 

9

ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА ЗАРКОВА

да

1

 

10

ИЛИЯНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

да

1

 

11

ВИКТОРИЯ РАДЖЕШ КАУШАЛ

да

2

 

12

ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОЖКОВ

да

2

 

13

ВИКТОР НАПОЛЕОНОВ ЕЛЕНКОВ

не

2

 

14

МИХАЕЛА БОЙКО ЗАРЕВА

да

3

 

ПРОТОКОЛ № 5276 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВЕСПА - 49" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ШЕРИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ МИРОНОВ

да

1

 

2

ЛЮБЕН ОГНЯНОВ ПЕТКОВ

да

1

 

3

ИВА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА

да

1

 

4

ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

да

1

 

5

АННА НИКОЛОВА КОЛАКОВА

да

1

 

6

ДАНАИЛ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

да

1

 

7

ИВАН БОРИСОВ МИНЧЕВ

да

1

 

8

ДРАГОМИР РОМАНОВ ИВАНОВ

да

2

 

9

АДЕЛИНА НИКОЛАЙ ПАНЧЕВА

не

2

 

10

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ВЕЛИЧКОВА

да

2

 

11

БИСЕРА БИСЕРОВА СТОЙЧЕВА

да

2

 

12

РУМЯНА ВИКТОРОВА ВЪЛОВА

 

2

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5277 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ИЗГРЕВ - ЯНЧО ТОДОРОВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ЛАЗАР ЛАЗАРОВ - ЛАЦИ"

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ДАРИ МОТОРС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЪЧЕЗАР ЮРИЕВ ВЕЛЕВ

да

1

 

2

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ

да

1

 

3

ДАЯНА РУМЕНОВА ПЕРДУХОВА

да

1

 

4

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ

не

1

 

5

КАПКА МИНКОВА МАРИНОВА

да

1

 

6

ТОНЯ ЕРНЕСТОВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

7

БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ЗДРАВКОВА

да

1

 

8

ЕВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГИЦОВА

не

1

 

9

БОРИСЛАВА ОРЛИНОВА СПАСОВА

не

1

 

10

ИВА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

да

2

 

11

ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ДЕЯНОВ

да

3

 

12

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

да

3

 

13

МАРТИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

не

3

 

ПРОТОКОЛ № 5278 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ A

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ДАРИ МОТОРС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕЙВИД АЛЕКСАНДРОВ ИКОНОМОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5279 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "АЛЕКСАНДЪР КОЛЯНДОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЖЕМА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

не

1

 

2

НЕВЕНА ПЕТКОВА СТЕРИКОВА

да

1

 

3

ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА РАДЕВА

да

1

 

4

ТОНИ МАРИО СТОЕВ

да

1

 

5

МАРИО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

БИСЕР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

 

ПРОТОКОЛ № 5280 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СУАБ - СБА" ЕООД - УТЦ - "ЛОЗЕНЕЦ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АМ - 07" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ

да

1

 

2

КОСТАДИН КИРЧОВ КРЪСТАНОВ

не

1

 

3

ИВАЙЛО КОЛЕВ КОЛЕВ

не

1

 

4

МАРТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

да

1

 

5

КАЛОЯН МОМКОВ МОМКОВ

да

1

 

6

СЛАВ РУМЕН ДАНЧЕВ

не

1

 

7

ЛИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА

да

1

 

8

МИЛЕН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ

не

2

 

9

ГРЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

не

2

 

10

ЛОРЕТА РУМЕНОВА БОЖИЛОВА

не

2

 

ПРОТОКОЛ № 5281 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОНИ - ЕКСПРЕС" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ФАНИ ХРИСТОВА" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛБЕНА ОГНЯНОВА ДЖУДЖЕВА

да

1

 

2

ГЕОРГИ ОГНЯНОВ НИКИФОРОВ

да

1

 

3

МЕГЛЕНА ВАСИЛЕВА ЛУКАНОВА

да

1

 

4

ЯНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

да

1

 

5

АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА МАЛИНОВА

да

1

 

6

ГЕРГАНА ИВАНОВА ТРЕНЧЕВА

да

1

 

7

СИМОНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

не

1

 

8

РУСЛАН СЛАВЧЕВ ЗАХАРИЕВ

не

1

 

9

ЙОАННА ДИМИТРОВА ГРОЗДЕВА

да

1

 

10

БОРИС ТОМОВ СТОЯНОВ

не

2

ЧЛ. 157

11

МАРИЯНА КЛИМЕНТОВА ДЖАМБАЗОВА

да

3

 

12

ДАНИ ИВАНОВА МИТОВА

да

3

 

13

АЛЕКСАНДРИНА СТАНКОВА ИЛИЕВА

да

3

 

14

ЕЛЕНА БОРИСОВА ВАНГЕЛОВА

не

3

 

15

ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА БРАЙКОВА

да

3

 

16

СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ВЛАДКОВ

да

3

 

ПРОТОКОЛ № 5282 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "МАРИН МАРИНОВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ИВ МАРЕНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАСИЛЕТА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

не

1

 

2

ДАМЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

да

1

 

3

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

да

1

 

4

БОЖИДАР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

не

1

 

5

ВЕРОНИКА ИВАНОВА ХРИСТОСКОВА

да

1

 

6

ПАУЛИНА ЛЪЧЕЗАРОВА БОЯДЖИЕВА

да

1

 

7

ДИМИТРИС ИЛИЯС ДЗИРАС

да

1

 

8

ДЕСИСЛАВА ДАНЧЕВА ПАНЧЕВА

да

1

 

9

РАЛИЦА МИТКОВА АСЕНОВА

да

1

 

10

ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА

да

2

 

11

МИРОСЛАВА БОРИСЛАВОВА ДАНОВА

не

2

 

12

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ШОПОВА

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5283 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "МАРИН МАРИНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВ

да

1

 

2

КРАСИМИР КИРИЛОВ МИТОВ

не

1

 

3

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

да

1

 

4

МАНОЛ ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5284 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "АВТО - ЕЛ. ПЕ - ПЕТЪР ГЕРОВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ИЛИЕВ И СИНОВЕ 66" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "СТРОНГ - ГЕНКА СТОЯНОВА"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МОНИКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА

да

1

 

2

МАРТИНА НАСКОВА СТОЯНОВА

да

1

 

3

ВАСИЛ ИВАНОВ ЛАЖОВ

не

1

 

4

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ВЛАДОВ

не

1

 

5

СТАНИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ

не

1

 

6

ТЕОДОРА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

7

СТАНИСЛАВА СТАМЕНОВА СТАМОВА

да

1

 

8

БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

да

1

 

9

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА

да

1

 

10

ЯНКО БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ

не

1

 

11

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СТОИЛОВА

да

1

 

12

СВЕТЛА ВЕЛИНОВА СТОЯНОВА

не

2

 

13

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ САПУНОВ

да

3

 

ПРОТОКОЛ № 5285 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "АВТО - ЕЛ. ПЕ - ПЕТЪР ГЕРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОСЕН ЙОРДАНОВ ГРОССМАНН

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5286 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "МАРИН МАРИНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СИМЕОНОВ

да

1

 

2

ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5287 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ИЛИЕВ И СИНОВЕ 66" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВОЛАН - РУМЕН ЙОРДАНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИСЛАВОВ ДАМЯНОВСКИ

да

1

 

2

ДАНИЕЛ БЛАГОЕВ МИЛЕНОВ

да

1

 

3

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДУДЕВА

да

1

 

4

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

да

1

 

5

ЦВЕТОМИРА ВАЛЕНТИНОВА АЙНАДЖИЙСКА

да

1

 

6

ТЕОДОР КИРИЛОВ ИВАНОВ

не

1

 

7

ХРИСТО ИВАНОВ БОЖКОВ

да

1

 

8

ЛЮБОСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСЕВ

не

1

 

9

ИЛИЯ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

не

1

 

10

ЦВЕТЕЛИНА СЕРГЕЕВА МИТЕВА

да

1

 

11

АНГЕЛ ИВАНОВ КОСТОВ

не

2

 

12

АЙСЕЛ АЛИЕВА АЛИЕВА

не

2

 

13

КРАСИМИР СТОЯНОВ ПЕТКОВ

да

2

 

14

МАРИЯ МИТКОВА ГАЙДАРСКА

да

2

 

15

ЯСЕН ГЕНОДИЕВ АТАНАСОВ

да

2

 

16

ИСКРА ЙОТОВА ЙОТОВА

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5288 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РИЛАЙ КА 2" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОМАР АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАЛИЦА СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

2

ПАВЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

да

1

 

3

КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА СОКОЛОВА

да

1

 

4

ИЛИЯ ИВАНОВ ТОБОВ

да

1

 

5

ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ЕРЕНИЕВ

да

1

 

6

КИРИЛ МИЛЧЕВ КОЙЧЕВ

не

1

ЧЛ. 157

7

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

да

1

 

8

ВАСИЛЕВА ДАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

не

2

 

9

ЛЮБОВ АНТОНОВА ХАДЖИЕВА

да

2

 

10

ДЕСИСЛАВА ВЛАДКОВА МИЛАНОВА

да

2

 

11

МАРТИН СВЕТОСЛАВОВ ТАСЕВ

да

2

 

12

КСЕНИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

да

2

 

13

ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ

да

2

 

14

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ МУТАКОВ

не

2

 

15

СТЕФКА ДИМИТРОВА ПАВУРДЖИЕВА

не

2

 

ПРОТОКОЛ № 5289 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БГ ГЛОБАЛ КОНСУЛТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЛАДЕН СЛАВЕВ РАЕВ

да

1

 

2

НАДЕЖДА ТАШЕВА ТАШЕВА

да

1

 

3

ВИКТОР АНТОНОВ МАНИН

да

1

 

4

МАРЧЕЛО ЕВЛОГИЕВ ЕВЛОГИЕВ

да

1

 

5

ТОМА ИВОВ ЩИЛИЯНОВ

да

1

 

6

МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

да

1

 

7

СИМЕОН НЕНОВ НЕНОВ

да

1

 

8

ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА СТЕФАНОВА

да

1

 

9

ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА КИРОВА

да

1

 

10

МИЛЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА

да

1

 

11

ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

да

1

 

12

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ТАНЕВ

да

1

 

13

ЙОАНА ЦВЕТАНОВА ПОПОВА

да

1

 

14

КАЛОЯН КОНСТАНТИНОВ КОЗЕЛОВ

 

1

НЕДОПУСНАТ

15

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

да

1

 

16

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5290 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БГ ГЛОБАЛ КОНСУЛТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛА ГАЛЕН ГАТЕВА

да

1

 

2

ТЕМЕНУЖКА ЛЮБЕНОВА ДОНКОВА

да

1

 

3

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЗАГОРОВА

да

1

 

4

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

да

1

 

5

СЛАВИ ВАСИЛЕВ БОЯНОВ

да

1

 

6

КРИСТИНА СЕРГЕЕВА НОЧЕВА

не

1

 

7

СИЛВИЯ ВИКТОРОВА МАРИНОВА

не

1

 

8

РАЙНА БОЯНОВА БОЯНОВА

да

1

 

9

МАГДАЛИНА ПЕТЬОВА РАНГЕЛОВА

да

1

 

10

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

да

1

 

11

ДЕНИЗ ОМЕР ФАРУК ОЗДЕМИР

не

1

 

12

АХМЕД ИСМАИЛ АЛ-МАХАМИД

да

1

 

13

ПЕПА ДИМИТРОВА ЛАКОВА

да

1

 

14

ТРАЯНА ВИЧЕВА ВАНЕВА

да

1

 

15

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА МИНЧЕВА

да

1

 

16

КАТРИН ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5291 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ААИБ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДМИЛА БОРИСЛАВОВА КАРАКАНОВА

да

1

 

2

КОНСТАНТИНА ИВАЙЛОВА КОТЕВА

да

1

 

3

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

4

ЦВЕТЕЛИНА СВЕТЛИНОВА ЦЕКОВА

да

1

 

5

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ВАНДЕВ

 

1

НЕДОПУСНАТ

6

КРИСТИЧН БИСЕРОВ МИШЕВ

не

1

 

7

ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

8

ФЕОДОРА КРАСИМИРОВА АДАМОВА

да

1

 

9

КОСАРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

да

1

 

10

МОНИКА МАРИОВА АНДОНОВА

не

1

 

11

СИЛВИЯ КРУМОВА ДЕЯНОВА

да

1

 

12

ИВАЙЛО КРУМОВ ДЕЯНОВ

да

1

 

13

АНТОНИО ЕДУАРД САДЕТЯН

да

1

 

14

ТЕОДОР ИВАНОВ АНТОВ

да

1

 

15

СТОЙЧО ТИХОМИРОВ КИТАЕВ

да

1

 

16

ХРИСТО ИВАНОВ ВАТЕВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5292 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БИЛ - КРИС" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "СИТИ КАР АУТО" ООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "Р ЕНД М ТРЕЙДИНГ" EООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМЕОН ЛЮБОМИРОВ КАРАКАНОВСКИ

да

1

 

2

БИЛЯН ЗАНКОВ ЧАУШЕВ

да

1

 

3

ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА ДРАГОЛЮБОВА

не

1

 

4

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

5

ХРИСТО СНЕЖЕВ ИВАНОВ

да

1

 

6

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

не

1

 

7

ИЛИЯ ГАНЧЕВ НЕНОВ

да

1

 

8

МИРОСЛАВА СЕВДАЛИНОВА УЗУНОВА

да

1

 

9

ПЛАМЕН СТАНОЙЧЕВ ПЕТРОВ

да

1

 

10

ИВАН ДАНИЕЛ КОЛЕВ

да

1

 

11

МИРОСЛАВ МАРИНОВ НИКОЛОВ

да

1

 

12

АНТОН ЖИВКОВ УЗУНОВ

не

1

 

13

БОЖИДАР КРАСИМИРОВ ЕВЛОГИЕВ

да

1

 

14

ХРИСТО МАНЧЕВ МИЛАДИНОВ

да

1

ЧЛ. 157

15

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

да

1

ЧЛ. 157

16

ВЕСЕЛА СТОЯНОВА ДОНЧЕВА

 

2

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5293 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "Р ЕНД М ТРЕЙДИНГ" EООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ФАНИ ХРИСТОВА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ НАЧЕВ

да

1

 

2

ХРИСТО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

да

1

 

3

ГЕОРГИ ПЕНКОВ ВАСИЛЕВ

не

1

 

4

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

не

1

 

5

МАРИЕТА КРУМОВА ВЕЛИКОВА

да

1

 

6

ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА БЕШЕВА - СТОИЧКОВА

да

1

 

7

ОГНЯН ЗЛАТКОВ ИВАНОВ

да

1

 

8

ЖЕЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВ РАДЕВСКИ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

9

МАРИО РУМЕН СЪБОВ

да

1

 

10

МИЛА ВЕСЕЛИНОВА КИСЬОВА

да

1

 

11

ИВА ПЕТКОВА МАРИНОВА

да

1

 

12

СТИЛИЯН РУМЕНОВ ГЪЛЪБОВ

да

1

 

13

МИЛАН МИЛЧЕВ ЗАРЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

14

ЯНА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА

да

2

 

15

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АППЕН

да

2

ЧЛ. 157

16

СВЕТЛОМИР ПЕТРОВ ИГНАТОВ

да

2

ЧЛ. 157

ПРОТОКОЛ № 5294 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: " АРАНГЕЛОВ - ШАНС " ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ДРАЙВКАР" ЕООД - КЛОН СОФИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СУБЕВ

да

1

 

2

СЛАВ ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

да

1

 

3

ИВАН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ

да

1

 

4

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

5

МЕТОДИ РАНГЕЛОВ ПЕЙЧЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

СТЕФАНИ ИЛИЕВА СЪРНЕВСКА

не

1

 

7

ТЕОДОРА ВЕНЦИСЛАВОВА ДЖАМОВА

не

1

 

8

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

да

1

 

9

КАЛИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

да

2

 

10

СВЕТЛА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА

да

2

 

11

ДЕТЕЛИН ТОДОРОВ ЛАМБОВ

да

2

 

12

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА

да

2

 

13

ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ КОЕВ

да

2

 

14

СТЕФАН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

не

3

 

15

ХРИСТИНА МИТКОВА АРИХТЕВА

да

3

 

16

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЕВТИМОВА

да

3

 

ПРОТОКОЛ № 5295 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВОЛАН - РУМЕН ЙОРДАНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САРКОШЯН НАИРА

не

1

 

2

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА КОКАЛАНОВА

да

1

 

3

ИВО ЖИВКОВ ТОДОРОВ

да

1

 

4

РУМЯНА МИЛЧЕВА СЛАВЧЕВА

да

1

 

5

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА КОСТОВА

да

1

 

6

ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЕНЧЕВА

не

1

 

7

ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

да

1

 

8

БИЛЯНА ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

да

1

 

9

ГЕОРГИ РУМЕНОВ СЕРАФИМОВ

да

1

 

10

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ КОЛЕВ

да

1

ЧЛ. 157

11

АЛЕКСЕЙ АНТОНОВ СТЕФАНОВ

не

2

 

12

ЛОРА ВАНЬОВА ФИЛИПОВА

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5296 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АТАНАС БОРИСЛАВОВ ТАСЕВ

да

1

 

2

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

да

1

 

3

ВАСИЛ СТАНЧЕВ ВЛАДИМИРОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5297 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ M

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВОЛАН - РУМЕН ЙОРДАНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПРЕСЛАВ АСЕНОВ ТОМОВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5298 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТО ХРИСТОСКОВ ГАЛИЛЕЕВ

да

1

 

2

АЛЕКСАНДЪР ТАШЕВ НЕДЕЛЧЕВ

да

1

 

3

КРИСТИЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

да

1

 

4

ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

5

ГЕНЧО ЛЮБЕНОВ ГЕНЧЕВ

да

1

 

6

ХРИСТИЯН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

не

1

 

7

ДАМЯН ЦВЕТИСЛАВОВ ПЕЛОВСКИ

да

1

 

8

КРИСТИНА КАЛИНОВА ЦОЧЕВА

да

1

 

9

ПАВЛИНА МАРИНОВА ОВНАРОВА

да

1

 

10

ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА ПАВЛОВА

да

1

 

11

ИВО МАРИНОВ МАРИНОВ

да

1

 

12

ПАВЕЛ МИРОСЛАВОВ БАНЕВ

да

1

 

13

ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЕВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

14

СУЗАНА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА

да

1

 

15

БОРЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

да

1

 

16

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5299 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕСАЦ ИЛИЕВ И ГРИГОРОВ" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРИСТИНА ИВОВА МАНЧЕВА - ПЕНКИНА

да

1

 

2

БОРИС КОНСТАНТИНОВ ПАНЧЕВ

да

1

 

3

СТИЛИЯНА ИВАНОВА МУЛЕТАРОВА

да

1

 

4

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНЧОРОВА

да

1

 

5

ЗЛАТКА НЕДКОВА ШОПОВА

да

1

 

6

БОЯНА ИВАНКОВА БОЙЧЕВА

да

1

 

7

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ЯНЕВ

да

1

 

8

ПАУЛИНА ЕМИЛОВА ВУЧКОВА

да

1

 

9

ПЛАМЕН РОСЕН ЕВТИМОВ

да

1

 

10

СТИЛЯН ОГНЯНОВ МИЛАДИНОВ

да

1

 

11

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ПАСКОВА - ИВАНОВА

да

1

 

12

ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВА МАРИНОВА

не

1

 

13

НИНА КРАСИМИРОВА НЕДЯЛКОВА

да

2

 

14

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА МАКАВЕЕВА

не

2

 

15

ГЕОРГИ ГЕОГИЕВ КУКОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5300 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B1

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕСАЦ ИЛИЕВ И ГРИГОРОВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АННА - МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

да

1

 

2

ГРИГОР ГРИГОРОВ КОНСТАНТИНОВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5301 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СИМОНА - 61" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "БОРИСЛАВ КЕРЕФЕИН"

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТАНОЕВ" ЕООД

4. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВЛАДИ - РУМЕН РАДЕНКОВ ГЕОРГИЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ ПЕТРОВА СТОИЧКОВА

да

1

 

2

ЖАНА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА

да

1

 

3

ТРАЙЧО РАЙЧЕВ ТРАЙКОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

4

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦОНКОВА

да

1

 

5

ЙОАНА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА

да

1

 

6

АННА ВАСИЛЕВА ТАИНОВА

да

2

 

7

ИВЕЛИНА ИВОВА ПОПОВА

да

2

 

8

ПОЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ТЕРЗИЙСКА

да

2

 

9

СПАСКА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА

да

2

 

10

БЕТИНА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

да

2

 

11

СЛАВЕЙКА ВАСИЛЕВА БАЛАБАНОВА

да

2

 

12

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГРУЕВА

да

2

 

13

ГАЛЯ ХРИСТОВА АНЕВА

не

2

 

14

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЛЮБЕНОВ

не

3

 

15

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА РАДЕВА

да

4

 

ПРОТОКОЛ № 5302 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СИМОНА - 61" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТАНОЕВ" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВЕСПА - 49" ЕООД

4. УЧ. ЦЕНТЪР: "АУТОСТАРТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН БОЯНОВ СТОЯНОВ

да

1

 

2

КАМЕЛИЯ ДОБРИНОВА СИМЕОНОВА

да

1

 

3

СИЛВИ РОБЕРТИНО СИМЕОНОВА

да

1

 

4

КОНСТАНТИН ОГНЯНОВ КАЦАРОВ

не

1

 

5

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

да

1

 

6

ИЛИЯН КАМЕНОВ КАМЕНОВ

не

2

 

7

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

да

2

 

8

НЕЛИ РУМЕНОВА СОТИРОВА

да

2

 

9

ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА БОЯНОВА

да

2

 

10

АНГЕЛ ЕМИЛОВ ПОСТОЛОВ

 

3

НЕ СЕ ЯВИЛ

11

ИЛИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

не

3

 

12

ЕВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДАНЕВА

не

3

 

13

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ

не

3

 

14

ИВАН ИВАНОВ КАМБУРОВ

да

4

 

15

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ КИРОВ

 

4

ЧЛ. 157-НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5303 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТАНОЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАСИМ ЮСЕИН РАСИМ

да

1

 

2

КИРИЛ ЕМИЛОВ КАЦАРБОНЕВ

да

1

 

3

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЕЛКОВ

да

1

 

4

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5304 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТАНОЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЙЛО АРАНГЕЛОВ КОНЯРСКИ

да

1

 

2

БИСЕР АНТОНОВ ЧУКЛЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

3

ТИХОМИР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5305 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО - БОЙС" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АУТОСТАРТ" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТАНО - ТРАНС" ЕООД

4. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТЕЛТ 2002" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯ ОГНЯНОВ ЖЕЛЕВ

да

1

 

2

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

не

1

 

3

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЙСКА

да

1

 

4

ИЗАБЕЛА ДИМИТРОВА КОСТОВА

да

1

 

5

БОЯН-БЛАГОВЕСТ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

6

ЛЮБОМИРА СТАНИМИРОВА СТАНИМИРОВА

да

1

 

7

БОЖИДАР БОЖИДАРОВ ЯНКОВ

да

1

 

8

ВИКТОРИЯ ПЕТЕВА КОЛАРОВА

да

2

 

9

ТЕОДОРА АНТОНИЕВА ХРИСТОВА

да

2

 

10

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА КЮРЧИЙСКА

да

2

 

11

РУМЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

да

3

 

12

МАРТИНА НАЙДЕНОВА СТИПЧЕКОВА

да

3

 

13

ПАОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА

да

4

 

ПРОТОКОЛ № 5306 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТЕЛТ 2002" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО - БОЙС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БИСЕР ХРИСТОВ КОЦЕВ

да

1

 

2

КРАСИМИР ПЕТКОВ ТРАЙЧЕВ

да

1

 

3

ЦЕЦО КАМЕНОВ ПОПОВ

не

1

 

4

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КОЕВА

да

1

 

5

КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА ТОШЕВА

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5307 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО - БОЙС" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ШЕРИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ АСЕНОВА СТОЙНОВА

да

1

 

2

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МОСКОВА

да

1

 

3

АНТОНИЯ СТАЙКОВА СЛАВОВА

не

1

 

4

ДИАНА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

не

1

 

5

ВАНИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА - БОРИСОВА

не

1

 

6

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

да

1

 

7

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

не

1

 

8

ВЕЛИНА ЕМИЛОВА ВЕЛИНОВА

да

1

 

9

ВАЛЯ ТОНЕВА ТОМОВА

да

1

 

10

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

да

1

 

11

ОГНЯНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

не

1

 

12

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

не

1

 

13

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

не

1

 

14

БОРИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА

не

1

 

15

ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

не

1

 

16

ИВАН ДИМИТРОВ ПОПОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5308 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ D

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО - БОЙС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН НИКОЛАЕВ ЛАТИНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5309 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "КАТИ - 77" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЗЕЛЕНА ВЪЛНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОГДАН ПАВЛОВ ПЕТКОВ

да

1

 

2

АНИ РУМЕНОВА МИТЕВА

да

1

 

3

МАРИНА ПЕТРОВА КИРАДЖИЕВА

не

1

 

4

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ

да

1

 

5

МАРИО ОЛЕГ МИТОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

БОРИСЛАВА ЗЛАТИЕВА ЗЛАТАНОВА

не

1

 

7

ЦВЕТЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА НЕНЧОВСКА

да

1

 

8

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ

не

1

 

9

ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА МИНЧЕВА

да

1

 

10

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

да

1

 

11

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДЕСОВА

да

1

 

12

СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ

да

1

 

13

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ

не

2

 

14

АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5310 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ M

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТЕНЕВ" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "КАТИ - 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ АРБОВ

не

1

 

2

ХРИСТО САШЕВ СТОЯНОВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5311 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ D

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО ЕЛИТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНТОН ДИМИТРОВ АСЕНОВ

да

1

 

2

СТЕФАН СТАНИСЛАВОВ БОРИСОВ

да

1

 

3

МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ КИРИЛОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5312 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: " ВОЛАН - 2008 " ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОНИ - ЕКСПРЕС" ООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО ЕЛИТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕЛИ СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА

да

1

 

2

МАРТИН ИВО КУПЧЕВ

да

1

 

3

ЕВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛКОВА

да

1

 

4

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ДОЙЧИНОВ

да

1

 

5

ЦВЕТАН ТИХОМИРОВ ЦВЕТАНОВ

да

1

 

6

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ИВАНОВА

да

1

 

7

ИВАЙЛО БОНЧЕВ ДАНЧЕВ

да

1

 

8

СТАНИМИРА ЛЮБОВА ПАНАЙОТОВА

да

1

 

9

ОЛЯ ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

10

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

не

1

 

11

ИВАН ПЛАМЕНОВ АНАСТАСОВ

да

2

 

12

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

да

2

 

13

ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТОЯНОВ

не

2

 

ПРОТОКОЛ № 5313 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО ЕЛИТ" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ААИБ" ООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "АС - ВАВИЛОН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИСЛАВ АНТОНОВ СОКОЛОВ

да

1

 

2

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

не

1

 

3

ЮЛИЯН НИКОЛОВ ПЕТКОВ

да

1

 

4

ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

да

2

 

5

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПАВЛОВ

да

2

 

6

ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ РАШКОВ

да

3

 

ПРОТОКОЛ № 5314 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕЛЕНА 2005" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ААИБ" ООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "АС - ВАВИЛОН" ЕООД

4. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО ЕЛИТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОЙКА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

да

1

 

2

ГАЛЯ ПЕТРОВА КРЪСТАНОВА

да

1

 

3

НИКОЛАЙ АНТОНОВ РАДЕВ

да

1

 

4

СИЛВАНА ИВАНОВА ИВКОВА

да

1

 

5

АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

да

1

 

6

ВИТАН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ

да

1

 

7

ЦВЕТАНКА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА

да

2

ЧЛ. 157

8

ВЕЛИСЛАВ ОРЛИНОВ МАРИОВ

да

2

ЧЛ. 157

9

КРИСТИЯН ТОШКОВ ИЛИЕВ

не

3

 

ПРОТОКОЛ № 5315 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО ЕЛИТ" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ИЛИВЕН" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "АС - ВАВИЛОН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВИКТОР НИКОЛАЕВ БОРИСОВ

не

1

 

2

ШЕРМИН ЗАРКОВА СИМЕОНОВА

да

1

 

3

СТИЛИЯН ХАРИЕВ БЛАГОЕВ

да

1

 

4

КРИСТИЯН ТОШКОВ ИЛИЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

5

БОРИС СТАНИСЛАВОВ БАГЕЛИЙСКИ

да

1

 

6

ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

не

1

 

7

ИВАН АНГЕЛОВ СИМОВ

не

1

 

8

ДАРИО ВАСИЛЕВ СТОИЧКОВ

да

1

 

9

АСЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ГРИГОРОВА

не

2

 

10

ХАНИ ХАНИ ЮСЕФ

 

2

НЕ СЕ ЯВИЛ

11

ВЕРОНИКА РОСЕНОВА МЕТОДИЕВА

да

3

 

12

СТЕФАН ИВАНОВ ЧЕРЕШАРСКИ

не

3

 

ПРОТОКОЛ № 5316 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АС - ВАВИЛОН" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО ЕЛИТ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМЧО ВАСИЛЕВ ДИМЧЕВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5317 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТО ЕЛИТ" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АС - ВАВИЛОН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

2

ДИМИТЪР ПЕНКОВ ЕНИЧАРОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

3

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5318 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНСКИ

да

1

 

2

НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ПАПИЗОВ

да

1

 

3

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ОРЛИНОВ

не

1

 

4

МИЛЕН РАЙЧЕВ БОЖКОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5319 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДОБРИ АСЕНОВ КОВАЧЕВ

да

1

 

2

СТОЙКО МИХОВ СКАЧКОВ

да

1

 

3

ДЕНИС ИЛИЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

4

МИНА ИВАНОВА ГРЪБНАКОВА

да

1

 

5

МИТКО МИЛАНОВ ТОМОВ

да

1

 

6

ГЕРГАНА АТАНАСОВА МИЦЕВА

да

1

 

7

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

не

1

 

8

ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЕНЧЕВ

не

1

 

9

КИРИЛ ДЕСИСЛАВОВ ХРИСТОВ

да

1

 

10

ЙОРДАН АТАНАСОВ КАТИН

не

1

 

11

ИВА НИКОЛОВА АСЕНОВА

да

1

 

12

ГОРЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТАНОВА

да

1

 

13

ВЛАДИМИР ЕНЧЕВ ПАНАЙОТОВ

да

1

 

14

ПЕТРАНКА ГАНЧЕВА СТАНЧЕВА

да

2

 

15

ПОЛИНА ДАНИЕЛОВА МАРКОВСКА

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5320 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ M

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВИКТОР ВАСИЛЧОВ ВЕЛИЧКОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5321 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СЕВЕР - 93 - ХОЛДИНГ" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛИЛИЯ МАРГАРИТОВА ПЕНЕВА

да

1

 

2

ЦВЕТЕЛИНА ЛЪЙ НГУЕН

не

1

 

3

ДАНАИЛ ЕМИЛОВ МАТЕЕВ

да

1

 

4

НАДЯ МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА

да

1

 

5

ВЛАДИМИРА РУМЕНОВА МУРЛЕВА

да

1

 

6

ВИОЛЕТА ЧАВДАРОВА БОНЕВА

да

1

 

7

СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ КИРИЛОВ

не

1

 

8

ДИМИТЪР АСЕНОВ АРСЕНОВ

да

1

 

9

САШО СВЕТЛИНОВ САШОВ

да

1

 

10

СИМОНА ПАУЛИНОВА ДИМИТРОВА

да

1

 

11

АНГЕЛА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

не

1

 

12

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА СИМОВА

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5322 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТЪРГОВСКА КЪЩА ДЖЕНЕВ" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТАРТ - 02" ООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТЕФАН КИРИЛОВ БОРИСОВ

да

1

 

2

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ СЪЛМОВ

да

1

 

3

ЮРИ ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

да

1

 

4

ВЕЛИАНА ЛЮБОМИРОВА ЗЛАТЕВА

да

1

 

5

ДАРИНА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

да

1

 

6

ДИАНА СВЕТОСЛАВОВА АНГЕЛОВА

да

1

 

7

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ БОГДАНОВ

да

1

 

8

КОСТАНТИН СТАНИСЛАВОВ БЕЗУХАНОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5323 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕНАДИ ВЕСЕЛИНОВ ВАНКОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5324 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ D

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ ВЕЛИНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5325 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ИВАНЧЕВ - ДИ СИ АЙ" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АВТОШАНС 08" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА

4. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВЛАШКИ - ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ"

5. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА АНАНИЕВА

да

1

 

2

МАРИЯ МИЛЧОВА ГЕЛОВА

да

1

 

3

ИВАН МИЛЧОВ ГЕЛОВ

да

1

 

4

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА СПАСОВА

да

1

 

5

ЛЮБОСЛАВА КИРИЛОВА ЗАХАРИЕВА

не

1

 

6

СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА ЯНЕВА

да

1

 

7

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

8

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ БАЙРАМСКИ

да

2

 

9

МИХАИЛ ИВОВ ДИМИТРОВ

не

2

 

10

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАЧЕВ

да

2

 

11

ДАНИЕЛ СТОИЛОВ ГРОЗДАНОВ

да

2

 

12

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МАРИНОВ

не

2

 

13

ТЕОДОР ЧЕНКОВ КЛИСАРОВ

да

2

 

14

СИМОНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

да

3

 

15

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА

да

4

 

16

ГЕОРГИ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

не

4

 

ПРОТОКОЛ № 5326 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕЛ ДИ ЕС ГРУП" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОМАР АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР СИМЕОНОВ ГЛАВЧЕВ

да

1

 

2

РУМЯНА МИТКОВА ХЪМЧЕВА

не

1

 

3

МАРТИН МИШОВ МАРИНОВ

да

1

 

4

ПОЛИ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

5

ДАМЯНА АТАНАСОВА БУРОВА

да

1

 

6

ВИОЛЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

да

1

 

7

АЛЕКСАНДРА СПАСОВА ПЕТРУНОВА

не

1

 

8

НИЯ ЧАВДАРОВА ИГНАТОВА

да

1

 

9

МАРТИНА СЕРГЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

10

ДИЯНА СТОИЛОВА СТОИЛОВА

да

1

 

11

КАТРИН ВАЛЕРИЕВА РАДОСЛАВОВА

да

1

 

12

ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

не

1

 

13

ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ШАРКОВ

да

1

ЧЛ. 157

14

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

да

2

ЧЛ. 157

15

КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ДИМЕВ

да

2

ЧЛ. 157

ПРОТОКОЛ № 5327 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОМАР АУТО" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТИЯН ИВАЙЛОВ ЦАЧЕВ

да

1

 

2

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНКОВ

не

1

 

3

СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ

да

1

 

4

ЗАПРЯН ИЛИЕВ БАТАШКИ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

5

ТРАЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

не

1

 

6

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

7

ВЕЛИЧКО ГОШЕВ ДИМИТРОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

8

ЛЮБОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БОЖИЛОВ

да

1

 

9

НИКОЛА ДИНЧЕВ АСЕНОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

10

СЛАВЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

11

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВЛАДИМИРОВ

да

1

 

12

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

да

1

 

13

АНИ ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА

да

1

 

14

РАДОСЛАВ ДЕЛЯНОВ ГАДЖЕНАКОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5328 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОМАР АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДАМЯНОВ

да

1

 

2

БОРИСЛАВ ГОШЕВ СВИЛЕНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5329 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШАНС 66" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СВЕТЛИН ЮЛИЯНОВ СЕРАФИМОВ

не

1

 

2

СЕВДАЛИН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

да

1

 

3

ДЕНИС ИВАНОВ ДИМИТРОВ

да

1

 

4

МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ЗАГОРОВ

да

1

 

5

МАРИЯН ОГНЯНОВ РАДУЛОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

АРСУН ИСМАИЛ ЮСМЕН

не

1

 

7

АНАТОЛИ РУМЕНОВ ЗАРЕВ

да

1

 

8

ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ВАСКОВ

да

1

 

9

АНТОАНЕТА ВАЛЕРИЕВА БОЖИЛОВА

да

1

 

10

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ИЛИЕВА

да

1

 

11

МАРИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

да

1

 

12

ВАСИЛ ДОБРИНОВ ДИМИТРОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

13

САНДО ГОШЕВ МИТКОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

14

ЕМИЛИЯ АРСОВА ШАБАНОВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

15

РУМЕН ЛЮДМИЛОВ ТОДОРОВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5330 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ D

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШАНС 66" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ КИРИЛОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5331 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТОТОВ 48" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИНА АНДРИАНОВА РАЧЕВА

да

1

 

2

КАПКА МИНЧЕВА РОБОВСКА

да

1

 

3

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕНЕВА

не

1

 

4

ГАЛУНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

да

1

 

5

СВЕТЛАНА ИГНАТОВА СПАХИЙСКА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ БАЛЧЕВ

не

1

 

7

ПЕТЪР РУМЕНОВ ЦАЧЕВ

да

1

 

8

ВИКТОР АЛБЕРТОВ ВАРСАНОВ

да

1

 

9

АНТОНИЯ БОЙКОВА ДИМОВА

да

1

 

10

ДОЧКА АНДРЕЕВА ФИЛИПОВА

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5332 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТОТОВ 48" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ЛАЗАР ЛАЗАРОВ - ЛАЦИ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕЛИ МЕТОДИЕВА ПЕЙЧЕВА

да

1

 

2

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

да

1

 

3

РОЗАЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

да

1

 

4

МАРТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

да

1

 

5

МАГНОЛИЯ ДАНИЕЛОВА СТОЯНОВА

да

1

 

6

ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ

да

1

 

7

ИВО АНДРЕЕВ ЕМИЛОВ

не

1

 

8

ВЕНЕЛИН РОСЕНОВ ИВАНОВ

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5333 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТОТОВ 48" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИСЛАВА САШОВА МИЛЕНОВА

да

1

 

2

ЛЮБОМИР МИЛЕНОВ МЛАДЕНОВ

да

1

 

3

НАСЯ ЖИВКОВА НЯГОЛОВА

да

1

 

4

ЕЛЕНА ПАСКОВА ПАСКОВА

да

1

 

5

АНТОАН ДЪК АУ

не

1

 

6

СТЕФАН ТОДОРОВ КОЛЧЕВ

да

1

 

7

ДЕНИЦА МАРИНОВА ЖЕЛЕВА

да

1

 

8

ЛЮБЕН АЛЬОША КРЪСТЕВ

да

1

 

9

ИВАЙЛО БОГДАНОВ КАНАЦИЕВ

да

1

 

10

ВЕНЦИСЛАВ ГЕНАДИЕВ ГРАМАТСКИ

да

1

 

11

КИРИЛ СТАНКОВ БОЖИЛОВ

не

1

ЧЛ. 157

ПРОТОКОЛ № 5334 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТОТОВ 48" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАЛЯ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

да

1

 

2

ВЕСЕЛИНА АНЧЕВА МОЛЛОВА

да

1

 

3

ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА РУСЕВА

да

1

 

4

ТЕДИ ВЕЛИНОВ БУКОВ

да

1

 

5

ДЕРИК НУРАН КАСПАРЯН

не

1

 

6

НИКОЛ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА

да

1

 

7

НЕВЕНА МИНЧЕВА ЕМАНУИЛОВА - КЕРЕНСКА

да

1

 

8

ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ

да

1

ЧЛ. 157

ПРОТОКОЛ № 5335 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СПИЙД 7" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "СЕВЪН ГРУП" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЙОНДЕВ

не

1

 

2

АСЯ АСЕНОВА ДОБРЕВА

не

1

 

3

ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ КОСТОВ

да

1

 

4

МАРТИН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

да

1

 

5

ИВАНА БЛАГОЕ НИКОЛИЧ

да

1

 

6

ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ФИЛИПОВА

да

1

 

7

ИРИНА ЧАВДАРОВА АТКОВА

не

1

 

8

МИХАИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

да

1

 

9

КОСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ

да

1

 

10

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЙСКА

да

1

 

11

ВАНЯ ГЕНАДИЕВА КОВАЧЕВА

не

1

 

12

МАРТИН РОСЕНОВ ПЕРНИКОВ

да

2

 

13

МИНА МИРОСЛАВОВА МАРКОВА

да

2

 

14

СЕВЕЛИН ЖОРО НИКОЛОВ

не

2

 

15

НИКОЛА ПЕНЧОВ ЛИНОВ

да

2

 

16

ИВАН РУМЕНОВ КРАЛЕВ

не

2

 

ПРОТОКОЛ № 5336 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ДРАЙВКАР" ЕООД - КЛОН СОФИЯ

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АЛЕКСО И СИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАЛИН КИРИЛОВ ВИДЕНОВ

не

1

 

2

ИВАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

не

1

 

3

АНТОАНЕТА КРАСИМИРВА МИРЧЕВА

да

1

 

4

ЕЛИЦА АНГЕЛОВА ЦВЕТАНОВА

да

1

 

5

БИСЕР НИКОЛОВ ЯНЕВ

да

1

 

6

РОСИЦА БОРИСЛАВОВА СТАНЕВА

да

1

 

7

ЛАСКА МИЛАНОВА МИЛАНОВА

да

1

 

8

ТАНЯ НИКОЛОВА КУРТОВА - ГЬОШЕВА

да

1

 

9

РЕЖЕБ САМИЕВ РЕЖЕБОВ

да

1

 

10

СИЛВИЯ РАДОСЛАВОВА МИТОВА

да

2

 

11

МУСТАФА НУРИЕВ МУСТАФОВ

да

2

 

12

ЯНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5337 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ M

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АЛЕКСО И СИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВИКТОР СЕРГЕЕВ НАЙДЕНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5338 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТЕНЕВ" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АЛЕКСО И СИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЕТОДИ ДРАГАНОВ МАТОВ

да

1

 

2

ПЕТЬО ЮРИЕВ ВРАЧЕВ

да

1

 

3

КРАСИМИР АПОСТОЛОВ КРЪСТЕВ

да

1

 

4

РОСИЦА ИВАНОВА КИНЧЕВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

5

БОРИС РУМЕНОВ ДАВИДКОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

ЖАСМИНА РУМЕНОВА ФИЛАТОВА

да

1

 

7

КИРИЛ ПЕТРОВ ЦЪРВЕНКОВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5339 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТЕНЕВ" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "МИЛЕКС - ЦВЕТАНКА НИТОВА"

4. УЧ. ЦЕНТЪР: "АЛЕКСО И СИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНКА ЙОРДАНОВА АРНАУТСКА

да

1

 

2

ТЕА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

да

1

 

3

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАКЪРДЖИЕВА - ТОДОРОВА

да

1

 

4

КАЛИН БИСЕРОВ ОГНЯНОВ

не

1

 

5

ИВАН ДИМИТРОВ ШАРКОВ

да

1

 

6

СИМЕОН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

да

1

 

7

ПОЛИНА МИЛЧЕВА ЗАФИРОВА

да

1

 

8

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ

не

2

 

9

НИКОЛАЙ ШИБОЙ КУЗМОВ

да

2

 

10

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА СТАЙНОВА

да

2

 

11

БОРИС ВАЛЕНТИНОВ БУЧИНСКИ

да

3

 

12

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ДОЙЧИНОВА

не

3

 

13

ПАНАЙОТ ХРИСТОВ ФИЛИПОВ

да

3

 

ПРОТОКОЛ № 5340 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ДРАЙВКАР" ЕООД - КЛОН СОФИЯ

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АЛЕКСО И СИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕНКО ЕЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ

не

1

 

2

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

да

1

 

3

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА СТАНКОВА

да

1

 

4

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

да

1

 

5

КИРИЛ ПЛАМЕНОВ ТОМОВ

да

1

 

6

ВЕСКО ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5341 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "НИКОЛАЙ НАЧЕВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АЛЕКСО И СИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТАРЗАН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ

да

1

 

2

АНИКА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА

да

1

 

3

ВИКТОР СЛАВЧЕВ ДАКОВ

да

1

 

4

МИШЕЛ ТАПАЛЕС ТАСЕВА

да

1

 

5

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ

да

1

 

6

МАРИНЧО ЦЕЦОВ СЪБОВ

да

1

 

7

СВЕТОСЛАВ ТИХОМИРОВ ТОТЕВ

да

1

 

8

МАНОЕЛ АНГЕЛОВ АДЖОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

9

СЛАВЧО ТРЕНДАФИЛОВ ИЛИЕВ

да

2

 

10

ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА АНГОВА

да

2

 

ПРОТОКОЛ № 5342 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "НИКОЛАЙ НАЧЕВ"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "АЛЕКСО И СИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАЛИЦА ВЕЛИКОВА ДРАГОЕВА

да

1

 

2

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДАНАИЛОВА

да

1

 

3

ТИХОМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

да

1

 

4

ЕМИЛИЯ БОТЬОВА БОРИСОВА

да

1

 

5

ПЕТКО БИСЕРОВ БОНЧЕВ

да

1

 

6

БОЖИДАР НИКОЛАЕВ ЧУШЕВ

да

1

 

7

МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА ЦВЕТАНОВА

да

1

 

8

ЗЛАТКА ИВАНОВА БОТЕВА

да

1

 

9

ПОЛИНА НИНОВА НИНОВА

да

1

 

10

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5343 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "НИВАЛ - ЦВЕТАН ВИТАНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА МИЛАНОВА

не

1

 

2

КАМЕЛИЯ ХА ФАН

да

1

 

3

САЛИ МЕХМЕД САЛИ

не

1

 

4

ПАВЛИНА ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА

не

1

 

5

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ДОЙЧИНОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

ИВАН КИРИЛОВ СТАНЧЕВ

да

1

 

7

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДРАГНЕВ

не

1

 

8

БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

9

АНТОН ЦВЕТАНОВ НАУМОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

10

СОФРОНИЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

11

ВАНИНА ЛИЛОВА КАРАГАНЧЕВА

да

1

 

12

РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ РАДОСЛАВОВ

не

1

 

13

ЕМИЛИЯ ДЕТЕЛИНОВА СИРАКОВА

да

1

 

14

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТАНЕВ

не

1

 

15

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

да

1

 

16

ВАНЬО СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ

не

1

 

ПРОТОКОЛ № 5344 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "МАРИЯ - МАРИЯ ДИМИТРОВА"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ

да

1

 

2

ПЕТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ

да

1

 

3

ФАТМЕ ЯШАРОВА МАСТЪКОВА

не

1

 

4

РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА МАДЖИРСКА

да

1

 

5

МАРТИН ПЛАМЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ

да

1

 

6

РАЛИЦА МАРИНОВА ПЕТРОВА

не

1

 

7

АНГЕЛ РУСЛАНОВ АНГЕЛОВ

да

1

 

8

НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ КАСЪРОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

9

ЦЕЯ ИВАНОВА ЦАНКОВА

да

1

 

10

ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5345 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "МАРИЯ - МАРИЯ ДИМИТРОВА"

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "БОРИ 11" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ БАКАЛОВ

да

1

 

2

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

да

1

 

3

АНТОНИЯ ПЕНЧЕВА РАЧЕВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

4

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЦЕНКОВ

не

1

 

5

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МУСКИЧЕВ

да

1

 

6

СТЕФАН СТЕФАНОВ ЯКИМОВ

не

1

 

7

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА

не

1

 

8

ВИВИАНА МАСИМО ФЕДИ

да

1

 

9

ЗОЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

да

2

 

10

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА КИРИЛОВА

 

2

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5346 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СТЕЛТ 2002" ЕООД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ЛОЗАНОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5347 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВАСИЛЕВИ - 2005" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕРГИНА МАНОЛОВА КОЛЕВА

да

1

 

2

РУМЯНА КИРКОВА КИРКОВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

3

АДРИАНА АНДРЕЕВА СТРЕКАЛОВСКА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

4

СТАНИМИР ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ

да

1

 

5

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5348 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВАСИЛЕВИ - 2005" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕНЧО НИКОЛАЕВ МИТЕВ

да

1

 

2

МЕТОДИ ТОДОРОВ КУСЕВ

да

1

 

3

СИМЕОН ИВАНОВ ПАУНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5349 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВАСИЛЕВИ - 2005" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ЯНКОВ

да

1

 

2

МИЛКО СЕВДАЛИНОВ САМУИЛОВ

да

1

 

3

ЛЮДМИЛ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5350 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕС ДИ ЕС - 1" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТИ ДЖЕЙ ЕЙ ДЖИ ДИФЕНС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ТОРТЕВ

да

1

 

2

СТЕФКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

да

1

 

3

ВАСИЛ АСЕНОВ АСЕНОВ

 

1

НЕДОПУСНАТ

4

ВИКТОР ЗВЕЗДОМИРОВ ПЕНКОВ

да

1

 

5

КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ ГУБЕРКОВ

да

1

 

6

СИМОНА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА

да

1

 

7

ЙОАННА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

8

КРИСТИН НИКОЛАЕВА МИЛУШЕВА

да

1

 

9

АСЯ ИВАНОВА КАСАПОВА

да

1

 

10

ДЕТЕЛИНА ТОШЕВА СУХТЕВА

да

1

 

11

МАРИЯ КРАСИМИРОВА ВЕЛКОВА

да

1

 

12

НОРА ОРЛИНОВА БРАТОВАНОВА

не

1

 

13

ГАБРИЕЛА САШКОВА ГЪЛЪБОШЕВА

да

1

 

14

БОРИСЛАВ РАЙЧЕВ НИКОЛОВ

не

2

 

15

ЕЛИЦА КРАСИМИРОВА ТОШЕВА

не

2

 

16

МИЛАНА КОНСТАНТИНОВА НЕДЯЛКОВА

не

2

 

ПРОТОКОЛ № 5351 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РЕЯ - КРУМ КРУМОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРГАРИТА КИРИЛОВА НАЧЕВА

да

1

 

2

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПАНТЕРОВ

да

1

 

3

ГАЯНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНЧЕВА

да

1

 

4

ИВАН ПЛАМЕНОВ ЛУКОВ

да

1

 

5

СТЕФАН ЗАХАРИЕВ ГЕШАКОВ

да

1

 

6

ИРИНА МИЛЕНОВА МИЛЕВА

не

1

 

7

КАМЕЛИЯ КОСТОВА ДИМИТРОВА

да

1

 

8

ЙОРДАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

да

1

 

9

ЖАКЛИН КРАСИМИРОВА МЕХАНДЖИЙСКА

да

1

 

10

ЕМИЛ БОЯНОВ КЕРКОВ

не

1

 

11

МАЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

не

1

 

12

ДОМЕНИК ВАСИЛЕВ АВРАМОВ

да

1

 

13

МЛАДЕН АНГЕЛОВ КАВЛАКОВ

не

1

ЧЛ. 157

ПРОТОКОЛ № 5352 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РЕЯ - КРУМ КРУМОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5353 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БИДО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МАРКОВА

да

1

 

2

КРИСТИЯН ПЕТРОВ СПАСОВ

да

1

 

3

ИНА ДРАГОМИРОВА ДЕМИРЕВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

4

ПАВЛИНА ТИХОМИРОВА ДИМИТРОВА

да

1

 

5

МУЗИЯНА БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА

не

1

 

6

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ХУБЕНОВА

не

1

 

7

СВЕТЛА ДОБРИНОВА ЦОНЕВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

8

ТОДОР ТОДОРОВ ЗАХАРИЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

9

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ВАТРАЧКА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

10

БОГДАН БОГДАНОВ СТЕФАНОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

11

ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ПАСКОВ

да

1

 

12

ДЕЛЯН ГОЧЕВ ГОЧЕВ

да

1

 

13

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ДЕРЛИПАНСКИ

да

1

ЧЛ. 157

ПРОТОКОЛ № 5354 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БИДО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР РУСИНОВ ИВАНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5355 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ D

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "БИДО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5356 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РОСЕН - 85" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТЕОДОР МИЛУТИНОВ ПЕРОВИЧ

да

1

 

2

ТОДОР ДОБРИНОВ ГОЧЕВ

не

1

 

3

ВИКТОРИЯ ТАНЧЕВА САКУТОВА

не

1

 

4

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСЛАВОВ

не

1

ЧЛ. 157

ПРОТОКОЛ № 5357 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РОСЕН - 85" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

2

ГАБРИЕЛА АНАТОЛИЕВА КАРАКОЛЕВА

да

1

 

3

ВИКТОР ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ

да

1

 

4

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРИНКОВ

да

1

 

5

ТОНИ БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ

да

1

 

6

МАРИЯ НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

да

1

 

7

КРИСТИАН ЕВГЕНИЕВ АТАНАСОВ

да

1

 

8

ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА

да

1

 

9

АНТОНИЯ ПЕТРОВА ТАНЕВА

да

1

 

10

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДОВ

да

1

 

11

ТАТЯНА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА

да

1

 

12

ВЕРА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

да

1

 

13

БИАНКА ИВАНОВА СТАНКОВА

да

1

 

14

ТОМАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

да

1

 

15

КРИСТИЯН ИЛИЯНОВ ГОЛЕМЕЧЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

ПРОТОКОЛ № 5358 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РОСЕН - 85" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВУКАДИНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5359 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СЕВЕР - 93 - ХОЛДИНГ" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ШОФЬОРА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОРАНОВ

да

1

 

2

МЛАДЕН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5360 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C+E

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РОСЕН - 85" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

 

1

НЕДОПУСНАТ

ПРОТОКОЛ № 5361 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ D

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РОСЕН - 85" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕЛИН ИВАНОВ КРЪСТЕВ

 

1

НЕДОПУСНАТ

2

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

да

1

 

ПРОТОКОЛ № 5362 / 26.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СПЕЙСИ 6060" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

2

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ

не

1

 

3

ЛЮБКА ИВАНОВА КУРТЕВА

да

1

 

4

РАДКА ЕМИЛОВА ВЛАДОВА

да

1

 

5

РАЙНА РУМЕНОВА МИЛЧИНА

да

1

 

6

СИЛВИЯ ГЕНОВА ИВАНОВА

да

1

 

7

ТРАЯН ЮРИЕВ РАЙЧЕВ

да

1

 

8

ФИЛИП САШКОВ ЯНКОВ

да

1

 

9

ХАНКО СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ

не

1

 

10

СТЕФАН ДИМИТРОВ КОСТОВ

да

1

 

11

ИВАН ИЕРУСАЛИМОВ ЛАЗАРОВ

да

1

 

12

ЙОВКА ВАСИЛЕВА ПЕТРИВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

13

МИЛЕН ВИКТОРОВ ЕЛЕНКОВ

да

1

 

14

АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ МЕТОДИЕВ

 

1

ЧЛ. 157-НЕ СЕ ЯВИЛ

15

НАЙДЕН РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ

да

1

ЧЛ. 157

 

 

20.09.2011 г.

 

ПРОТОКОЛ № 5220 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СУАБ - СБА" ЕООД - УТЦ - "ЛОЗЕНЕЦ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЯЧЕВА

да

1

 

2

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ЖЕЛЕВА

да

1

 

3

НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВА БОНЕВА

да

1

 

4

ЗАХАРИ ТОДОРОВ ТРИФОНОВ

да

1

 

5

КОСТАДИН АТАНАСОВ ГОЛЕВ

да

1

 

6

СТАНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

7

ЯВОР ГЕОРГИЕВ МРАВОВ

да

1

 

8

МАРИНЕ ГЕВОРГИ НИКОГОСЯН

не

1

 

9

ЕЛИЗАБЕТ ЕМИЛОВА КЪРЛОВА

да

1

 

10

ЗАПРЯН ТАШЕВ ТАШЕВ

да

1

 

11

АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

12

ДЖУЛИО ТЕНКОВ ГОЧЕВ

да

1

 

13

ФИЛИП БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

не

1

 

14

ДЕЯН НИКОЛАЕВ КОЧЕВ

да

1

 

15

СЕВДАЛИНА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА

да

1

 

16

ЕВЕЛИНА СПАСОВА ПЕНКОВА

да

1

 

 

ПРОТОКОЛ № 5221 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ A1

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СУАБ - СБА" ЕООД - УТЦ - "ЛОЗЕНЕЦ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

не

1

 

 

ПРОТОКОЛ № 5222 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВЕСПА - 49" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "НИВЕМА КАР" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАДИМИР СЪЙКОВ МАРИНОВ

да

1

 

2

КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА СТАНЧЕВА

не

1

 

3

АНДРЕА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

да

1

 

4

МАРИЕЛА КРАСИМИРОВА ЗЛАТАНОВА

да

1

 

5

ВИНЧЕНЦО НИКОЛАЙ ПАЛАВЕЕВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

6

ТАНЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

не

2

 

7

АНТОАН ЕВГЕНИЕВ ЧЕГЛАЙСКИ

да

2

 

8

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

да

2

 

9

АСЯ МОАФАК ИСА

 

2

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

ПРОТОКОЛ № 5223 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "АДИ - ДРАЙВ" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТАРА М 95" ЕООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ДЕМИ М - 74" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАДИМИР ТОШКОВ ВЛАДИМИРОВ

да

1

 

2

ИВОНА ЕМИЛОВА ФЕРДИНАНДОВА

да

1

 

3

КАЛОЯН СТОИМЕНОВ АНДРЕЕВ

да

1

 

4

АДРИАНА НИКОЛАЕВА ПРЪХЧАРОВА

да

1

 

5

КАЛОЯН ВЛАДИМИРОВ ГЕНКОВ

да

1

 

6

ВИКТОР НИКОЛАЕВ ДАВИДОВ

не

1

 

7

ТЕОДОР ГАНЧЕВ ГАЧЕВСКИ

да

2

 

8

КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ БЕСПАЛОВ

да

2

 

9

ГЕРГАНА ПЕТРОВА КОНСТАНТИНОВА

не

2

 

10

ВЕСЕЛИН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ

да

2

 

11

ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ

да

3

 

12

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

да

3

 

13

МОНИКА ТОДОРОВА РУСЕВА

 

3

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

ПРОТОКОЛ № 5224 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ВЪЛКОВ КОМЕРС" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТИ ДЖЕЙ ЕЙ ДЖИ ДИФЕНС" ООД

3. УЧ. ЦЕНТЪР: " ВОЛАН - 2008 " ООД

4. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "МИЛЕКС - ЦВЕТАНКА НИТОВА"

5. УЧ. ЦЕНТЪР: "КЕРИ 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА

да

1

 

2

ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ МИТОВ

не

1

 

3

ЙОАННА КРАСИМИРОВА МРАВИЕВА

да

2

 

4

ТОДОРИНОВА НАТАЛИЯ

да

3

 

5

МАРИЯ АТАНАСОВА НЕНОВА

да

3

 

6

КРИСТИН ВЕНЦИСЛАВОВА ГУГОВА

да

3

 

7

ТЕРЕЗА ДОБРОМИРОВА ДЕЛЧЕВА

не

3

 

8

ИЛИАН ЕМИЛОВ БОНОВ

да

4

 

9

ЮЛИЯН ДАНАИЛОВ МИХАЙЛОВ

да

4

 

10

НИКОЛАЙ МИНКОВ КИСЬОВ

да

4

 

11

КРИСТИЯН ИВАНОВ КРЪСТЕВ

не

4

 

12

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ ЦЕНКОВ

да

5

 

13

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ

да

5

 

 

ПРОТОКОЛ № 5225 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "РОЯЛ СЪРВИСИЗ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПАОЛА ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВА

не

1

 

2

СИЛВИЯ ИВАЙЛОВА ЙОРДАНОВА

да

1

 

3

ВЕЛИЗАР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

4

КАТЯ СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

да

1

 

5

АНИ ЙОРДАНОВА КАМЕНОВА

не

1

ОТСТРАНЕН

6

МИРОСЛАВ ТИХОМИРОВ МИРОСЛАВОВ

да

1

 

7

ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

да

1

 

8

ГРИГОР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

да

1

 

9

НИКОЛА ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ

да

1

 

10

ЛЪЧЕЗАР ВЕЛКОВ КАРАДЖОВ

да

1

 

11

МАРИЯ ЕМИЛОВА СТАНЧЕВА

не

1

 

12

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ РАДОЙКОВ

да

1

 

13

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ РАДОЙКОВ

да

1

 

14

МАДЛЕН ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

15

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

 

ПРОТОКОЛ № 5226 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕКСПРЕС - В" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАРАКИЕВ

да

1

 

2

МАРИО КОНСТАНТИНОВ КАРАПАНДОВ

не

1

 

3

РАЛИЦА САШКОВА КРЪСТЕВА

да

1

 

4

ТРАЯНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА

да

1

 

5

ЕМИЛИЯ МИРЧЕВА МИРЧЕВА

не

1

 

6

МАРИНА ВЪЛЕВА КРАЕВА

да

1

 

7

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

да

1

 

8

МАРИЯ РАДКОВА ГРАМОВА

да

1

 

9

МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ

да

1

 

10

НАТАЛИ КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

да

1

 

11

МАЛВИНА ВАЛЕНТИНОВА МИЛАНОВА

да

1

 

12

ДРАГОМИР ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

да

1

 

13

РАЯ ВЕСЕЛИНОВА ДЕСПОТОВА

да

1

 

14

АНТОАНЕТА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

да

1

 

15

ИВАН ДИМИТРОВ ТАСЕВ

да

1

 

16

ГАЛИНА ЗЛАТЕВА СТОЯНОВА-ТОДОРОВА

да

1

 

 

ПРОТОКОЛ № 5227 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕКСПРЕС - В" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "ВИП ДРАЙВЪР - ПЕТЪР ВУТОВ"

3. УЧ. ЦЕНТЪР: "ТОНИ ПЕТРОВ 2009" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ЗДРАВКОВА

да

1

 

2

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ

да

1

 

3

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

да

1

 

4

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПАНДЕВ

да

1

 

5

ЙОАН ПЕТРОВ КОЛЕВ

не

1

 

6

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА-РАДИШЕВА

не

1

 

7

ИВАН ВАНЕВ ПЕТКОВ

да

1

 

8

ЦВЕТАН СТЕЛИЯНОВ СТАНКОВ

не

1

 

9

МАРТИН ЖИВКОВ ПЕТКОВ

да

1

ЧЛ. 157

10

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЧАЛЪМОВ

да

1

 

11

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

12

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

да

1

 

13

ГЮНАЙ АСАНОВ МУСТАФОВ

да

2

 

14

ДЖУЛИЯ ПЕТКОВА ТОДОРОВА

не

2

 

15

АНТОН МИРОСЛАВОВ МИХОВ

да

1

ИНДИВИДУАЛЕН

 

ПРОТОКОЛ № 5228 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СПЕЙСИ 6060" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ММ МАНОВ 09" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ

да

1

 

2

ТОДОР ТОДОРОВ БАТКОВ

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

3

СТРАХИЛ РАЙЧОВ СТРАХИЛОВ

да

1

 

4

ОЛЯ ОГНЯНОВА ТОНЕВА

да

1

 

5

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИТОВ

да

1

 

6

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГАДЖЕВА

да

1

 

7

ЙОРДАН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

не

1

 

8

ВАСИЛЕНА ПЕТЬОВА ЦВЕТКОВА

да

1

 

9

ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ

да

1

ЧЛ. 157

10

ВАЛЕРИ ЛАПАДУЦОВ АНГЕЛОВ

да

1

ЧЛ. 157

11

ОСМАН ВЕЖДИ ОСМАН

 

1

НЕ СЕ ЯВИЛ

12

ЕЛЕНА СПАСОВА ГОДЖЕВА

не

2

 

 

ПРОТОКОЛ № 5229 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "СПЕЙСИ 6060" ЕООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: "ХОРИЗОНТИ - ОРГ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОЖИДАР ИЛИЕВ ВИДОВ

да

1

 

2

ОЛИВЕРА ЕМИЛОВА ДАКОВА

да

1

 

3

РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА СТАЙКОВА

да

1

 

4

ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

да

1

 

5

ИВАН ВАСИЛЕВ МАДЖАРОВ

да

1

 

6

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КИРОВ

не

1

 

7

ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ КОСТАДИНОВ

не

1

 

8

ЧЕН ЦЗЮН

да

1

 

9

ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

да

1

 

10

БОРИСЛАВА МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА

не

1

 

11

ПЛАМЕНА ВЛАДИМИРОВА ДУНЧЕВА

да

2

 

12

МИХАЕЛА ДЕНИС ЮЗИРОВА

да

2

 

13

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

да

2

 

14

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА УЗУНОВА

да

2

 

15

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

да

2

 

16

АНТОН АНТОНОВ КОЛЕВ

не

2

 

 

ПРОТОКОЛ № 5230 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ B

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕС ДИ ЕС - 1" ООД

2. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "НИВАЛ - ЦВЕТАН ВИТАНОВ"

3. УЧ. ЦЕНТЪР: ЕТ "БИБО - ИВАН ТОДОРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ МИЛАНОВ

да

1

 

2

НАДЯ ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА

да

1

 

3

ЦВЕТАН ДОНКОВ ЙОРГОВ

не

1

 

4

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

не

1

 

5

ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

да

1

 

6

МАЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА

да

1

 

7

МАЯ СТЕФАНОВА ШОПОВА

да

1

 

8

КАТЕРИНА КИРИЛОВА ПЕЙЧЕВА

не

1

 

9

ИВАН БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

не

2

 

10

НИКОЛАЙ БОРИСОВ РАДЕВ

не

2

 

11

ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА

не

2

 

12

МИРА ОГНЯНОВА ЧИЛИНГИРОВА

да

3

 

13

ИЛИЯН БОЙКОВ ЙОРДАНОВ

не

3

 

 

ПРОТОКОЛ № 5231 / 20.09.2011

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ M

1. УЧ. ЦЕНТЪР: "ЕС ДИ ЕС - 1" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ОЦЕНКА
да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ

не

1