За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Управление на МПС

Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин., като в началото и в края на всеки час се провежда инструктаж и анализ на действията на обучаемия в рамките на общо 10 мин. Допуска се практическо обучение от не повече от 2 учебни часа на ден.

Практическото обучение се състои от общо 31 учебни часа, със основен акцент управление на автомобил в градска среда, както и различни видове техники за паркиране в реални условия.

Ние от Български автомобилен съюз сме уверени, че тук е мястото да приложите наученото в часовете по теория и да надградите с обучение по практика.

Вижте още: