За допълнителна информация

свързана с обученията можете да се обадите….

На телефони….

0884454441

Условия за ползване

Съгласие

Като посетител или потребител в Български aвтомобилен съюз, чрез посещение и използване на сайта или регистрация като потребител, Вие се съгласявате с тези условия.

Български автомобилен съюз може да промени тези условия по всяко време.

Членство

С регистрацията Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна и пълна информация, както и че сте правоспособни да спазите това споразумение.

Малолетните лица трябва да имат разрешението на единия от родителите си или на законния си настойник преди регистрация. Във всеки случай трябва да сте навършили поне 13 години, за да можете да се регистрирате в Български автомобилен съюз.

Български автомобилен съюз си запазва правото да отмени вашата регистрация по всяко време, поради всякакви причини и без предизвестие.

Всички потребители носят отговорост за последствията от използването на този сайт.

Български автомобилен съюз може да прекрати предоствянето на услугата, както и да блокира или изтрие потребител по всяко време и без предупреждение.

В случай на конфликт с един или повече други потребители (или лица, които не са потребители), Български автомобилен съюз няма да носи отговорност нито сега, нито за в бъдеще, за каквито и да било щети, които са резултат от или свързани с гореспоменатия конфликт.

Профилни данни, книга за посетители, блогове, снимки и други публични данни

Никакви публични данни не трябва да са в нарушение на закон или постановление. Вие изрично приемате тази декларация и носите отговорност (съгласно гражданското и наказателното право) за данните, текстовете и снимките, които публикувате.

Всички данни, които добавяте или публикувате, трябва да са в съгласие с авторските, патентните и марковите права, както и с интелектуалните и личните права на трети лица и тяхното право на неприкосновеност и публичност.

Всички данни, които добавяте или публикувате, трябва да са със съдържание, което НЕ е подвеждащо, заплашващо, клеветническо или обидно.

Процедура за подаване на оплакване

Длъжни сте своевременно да съобщавате за всяка опасна или незаконна информация/публични данни, намиращи се на нашия сайт чрез формата за контакти.

Ako Български автомобилен съюз счете, че подаденото от вас оплакване относно съдържание, публикувано от друг потребител, е обосновано, всички материали с обидно съдържание ще бъдат премахнати.

Процедурата по подаване на оплакване е съгласно член 14 от Директива на ЕС 2000/31/ЕС за електронната търговия.

Търговски марки

"Български автомобилен съюз" и "bau.bg" са регистрирани търговски марки.

Авторско право

Български автомобилен съюз ©2008. Всички права запазени. Всички текстове, снимки, картинки, рисунки и графики в този уеб сайт са защитени от авторско право. Могат да се отпечатват за лична употреба. Всяка друга употреба с каквато и да е цел изисква разрешение от Български автомобилен съюз.

Когато потребител въведе данни, предназначени за публично разглеждане, включващи, но ограничаващи се не само до текст, снимки, картинки, рисунки или графики за профил, записи в книгата за посетители, коментари, описания на снимки и др., същият предоставя на Български автомобилен съюз неограничено разрешение за разпространение, употреба, обработка, превод или промяна на тези данни.

Всяко лице може без предварително разрешение да добавя линкове към този уебсайт или към индивидуални продукти или страници в сайта. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят кой уебсайт разглеждат.

Задължения

БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН СЪЮЗ СИ ЗАПАЗВА ВСИЧКИ ПРАВА И ОТКАЗВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ. БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН СЪЮЗ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАДЕЖНОСТТА, БЕЗОПАСНОСТТА ИЛИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯ ХАРАКТЕР НА УСЛУГАТА.

Всички права са запазени, освен тези, които са изрично отказани. Български автомобилен съюз се отказва от всякаква отговорност и ограничава задълженията си до минимално изискуемите от закона такива, отнасящи се до съдържанието на публикациите или щетите, които могат да последват от тях.

Български автомобилен съюз не може и не гарантира, че Български автомобилен съюз ще функционира непрекъснато и без грешки. Български автомобилен съюз не дава абсолютно никакви гаранции относно последствията от употребата на този уебсайт, нито за надежността или точността на информацията, която може да бъде намерена. Този сайт се предоставя на база "както е" и "както е предоставен".

Български автомобилен съюз не предоставя никакви гаранции относно функционирането на този сайт, информацията, съдържанието, материалите или продуктите, които присъстват в същия. До степента, позволена от закона, Български автомобилен съюз отрича всякякви видове изрични и мълчаливи гаранции, включително, но не само гаранции за възможността за продажба и пригодността за опредлена цел.

От Български автомобилен съюз не може да бъде търсена отговорност за какъвто и да е вид щети, възникнали в резултат на употребата на този сайт, включително, но не само преки или косвени щети.

Като потребител Вие изцяло и без възражения поемате отговорността и задълженията относно всякакъв вид информация, която публикувате и/или за действия, които извършвате във или чрез вашия профил. Вие носите отговорност не само за това, което вие публикувате на странициte, блог, фото албум и др., но също така и за коментарите и отговорите, които другите потребители публикуват на вашите страници. Можете лесно да премахвате нежеланото от вас съдържание.

Линковете към други уебсайтове, включително банери, бутони и текстови линкове, са отговорност на собственика на линковете. Български автомобилен съюз може да предотврати добавянето на линкове към други уебсайтове и може да предяви съдебен иск, ако същите не съответстват на правилата за лична, правилна и некомерсиална употреба.

Лична, правилна и некомерсиална употреба

Този уебсайт може да се използва единствено за лични и некомерсиални цели.

Нямате право да използвате този уебсайт по непозволен начин, за незаконни цели или за цели, които противоречат на условията и предупрежденията в този или други текстове. Препоръчваме Ви да използвате уебсайта внимателно и разумно.

Предупреждения и други

От вас се очаква да прочетете и разберете всички предупреждения и инструкции в този сайт. От сега нататък всяка продължителна употреба на този сайт ще се счита за изрично съгласие по отношение на съдържанието на тези документи.

Други условия

Други условия за някои услуги като Правилата за ползване , предупреждения, лицензи за софтуер и ценообразуване, се считат за допълнения към тези условия.

Достъп

Употребата на потребителски имена, регистрации за влизане в системата, пароли и/или кодове за достъп (наричани за кратко "данни за регистрация") са единствената отговорност на потребителя. Потребителят е длъжен да пази поверителността и сигурността на данните за регистрация.

Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Български автомобилен съюз за нарушения на или злоупотреба с данните за регистрация.

Териториална употреба

УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ Е ЗАБРАНЕНА В СТРАНИ, КЪДЕТО ЧАСТ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е НЕВАЛИДНО СЪГЛАСНО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БЕЗ ТОВА ДА ВОДИ ДО НЕВАЛИДНОСТТА НА ЧАСТ ОТ ИЛИ ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Юрисдикция

Настоящото споразумение, както и връзката Ви с този сайт, се ръководят от законодателството на България без оглед на конфликта между законовите разпоредби. Вие и Български автомобилен съюз сте съгласни да спазвате личната и изключителната юрисдикция на съдилищата в София, България.